Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
2. Kapusta Czesław obecny obecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Gutkowski Józef obecny obecny
5. Skrzypiński Janusz obecny obecny