Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 14.07.2005 r. godz. 1215


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza MiG na protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie".

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.