Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 21.07.2005 r. godz. 1230


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. C.d. kontroli realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ"

  • spotkanie z Inżynierem Kontraktu.

III. Zakończenie kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie".

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.