Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 25 października 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny
2. Kapusta Czesław obecny obecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Gutkowski Józef obecny obecny