Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
7 listopada 2005 r. o godz. 1500

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną skargi p. Arkadiusza Bienicewicza oraz p. Pawła Kowala.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.