Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
2 grudnia 2005 r. o godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. C.d. rozpatrywania przez Komisję Rewizyjną skargi p. Arkadiusza Bienicewicza oraz p. Pawła Kowala.

III. Ocena projektu budżetu gminy na 2006 r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.