Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
19 grudnia 2005 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. C.d. oceny projektu budżetu Gminy Gryfino na 2006 r.

III. Przygotowanie propozycji do planu pracy rady i komisji na 2006 r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.