Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Mieczysław Sawaryn obecny obecny
2. Czesław Kapusta obecny obecny
3. Jan Bielecki obecny obecny
4. Józef Gutkowski obecny obecny