Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 24 marca 2006 r.
 
Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
2. Kapusta Czesław obecny obecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Chmura - Nycz Magdalena obecna obecna
5. Gutkowski Józef nieobecny nieobecny
6. Matuszewski Mieczysław obecny obecny
7. Sochaj Ireneusz obecny obecny