Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
14 września 2006 r. o godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Kontrola wykorzystania samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz sposobu rozliczania delegacji pracowników Urzędu.

III. Rozpatrzenie skargi Państwa Światocha.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.