Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
2 października 2006 r. o godz. 1000
 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Kontrola wykorzystania samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz sposobu rozliczania delegacji pracowników Urzędu.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.