Lista obecności z 23.10.2006r.

Lista obecności z 23.10.2006r.

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 23 października 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
2. Kapusta Czesław nieobecny nieobecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Chmura-Nycz Magdalena nieobecna nieobecna
5. Gutkowski Józef obecny obecny
6. Matuszewski Mieczysław obecny obecny
7. Sochaj Ireneusz obecny obecny