Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych

i Bezpieczeństwa Publicznego,

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2002 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nikityńska Janina   obecna  obecna
2. Chmura Magdalena   obecna  obecna
3. Rak Antoni   obecny  obecny
4. Kuduk Eugeniusz     obecny  obecny
5. Kozłowski Jan   obecny  obecny