Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2003 r. godz. 810 .


I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja na temat stanu przygotowania przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy.

 

III. Problem narkomanii i alkoholizmu w szkołach - bezpieczna szkoła.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.