Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Publicznego na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2003 r. godz. 900 .

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Organizacja wypoczynku letniego w okresie "Wakacji - 2003".

 

III. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.