Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2003 r. godz. 810.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino.

 

III. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego - współpraca Straży Miejskiej i Policji.

 

IV. Sprawozdanie Straży Miejskiej za I półrocze 2003 r.

 

V.  Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.