Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2003 r. godz. 810 .

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Analiza działalności Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie po katem przygotowania do sezonu turystycznego i wypoczynkowego.

 

III. Informacja o zasadach naliczania opłat planistycznych i adiacenckich.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.