Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 16 października 2003 r. godz. 810.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Promocja miasta. Ocena efektywności działania Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.