Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2003 r. godz. 815.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2004 rok.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.