Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych

i Bezpieczeństwa Publicznego,

na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nikityńska Janina   obecna  obecna
2. Chmura Magdalena   obecna  obecna
3. Rak Antoni   obecny  obecny
4. Sanecki Marek     obecny  obecny
5. Karzyńska-Karpierz Lidia   obecna  obecna
6. Kozłowski Jan   obecny  obecny