Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 13 grudnia 2004 r. o godz. 8.30


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.