Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2005 r. godz. 8.30


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2004 r.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.