Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2005 r. godz. 8.30

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek Gminy: Gryfińskiego DomuKultury i Młodzieżowego Dom Kultury.

III. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.