Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 22 kwietnia 2005r. godz. 815.


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. Sytuacja obiektów sportowych w Gryfinie,

III. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Gryfino,

IV. Informacje dotyczące działalności stowarzyszeń sportowych,

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.