Porządek obrad

Porządek obrad


Porządek obrad  Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu 
w dniu 16 czerwca 2005 r. godz. 815.

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Zapoznanie się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Gryfino.

III. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Podsumowanie obchodów 750 Lecia lokacji Miasta Gryfina.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.