Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 6 lipca 2005 r. godz. 1600.

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia Abstynenta "Feniks" w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.