Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 23 stycznia  2006 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Janina Nikityńska obecna obecna
2. Magdalena Chmura-Nycz nieobecna nieobecna
3. Antoni Rak obecny obecny
4. Marek  Sanecki nieobecny nieobecny
5. Lidia Karzyńska-Karpierz obecna obecna