Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2006 r. godz. 1400

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i bibliotek wiejskich (Wełtyń, Chwarstnica, Pniewo, Gardno, Żabnica).

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.