Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2006 r.

 

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1. Nikitińska Janina obecna obecna
2. Karzyńska - Karpierz Lidia obecna obecna
3. Chmura - Nycz Magdalena nieobecna nieobecna
4. Rak Antoni obecny obecny
5. Sanecki Marek nieobecny nieobecny
6. Matuszewski Mieczysław obecny obecny