Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 16 lipca 2009r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 32/09 z posiedzenia z dnia 25.05.2009r.

II. Zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych.

III. Koncepcja utworzenia Muzeum Regionalnego w Gryfinie – wybór lokalizacji.

IV. Informacja nt. koncepcji budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Mieście i Gminie Gryfino. Utylizacja eternitu w Gminie Gryfinie.

V. Realizacja II etapu inwestycji uzbrojenia terenu Gryfino Północ oraz terenu ul. Jana Pawła II i ul. Reymonta.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.