Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 23 stycznia 2009r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 42/08 z posiedzenia z dnia 31.10.2008r.
  3. przyjęcie protokołu nr 43/08 z posiedzenia z dnia 21.11.2008r.
  4. przyjęcie protokołu nr 44/08 z posiedzenia z dnia 12.12.2009r.

II. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2009 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.