Posiedzenie nr 1 z dnia 03.12.2002 r.

Posiedzenie nr 1 z dnia 03.12.2002 r.

PROTOKÓŁ  Nr 1/02

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego  w  dniu  3.12.2002 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy  tj.:

1. Przewodniczący  Komisji  - Mieczysław  Sawaryn,

2. Józef  Gutkowski,

3. Czesław  Kapusta,

4. Janusz  Skrzypiński,

5. Jan  Bielecki.

 

ppkt.2.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  zaproponował  następujący porządek  obrad  posiedzenia  Komisji:

 

I. Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  obrad  i  stwierdzenie  quorum,

II. Wybór  Z-cy  Przewodniczącego  Komisji.

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.    

 

Ad. II. Wybór  Z-cy  Przewodniczącego  Komisji.

Komisja  w  głosowaniu  jawnym  dokonała  wyboru  Z-cy  Przewodniczącego  Komisji radnego  Czesława  Kapustę.

 

Ad. III. wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  poinformował, że  kolejne posiedzenie  Komisji  odbędzie  się  w  dniu 16.12.2002 r. (poniedziałek) godz. 1430.

Komisja  ustaliła, że  stałym  dniem  posiedzeń  Komisji  Rewizyjnej  będzie poniedziałek  godz. 1430..

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  stwierdził, że  porządek obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

Protokółowała                                                             

Referent

Kinga  Rataj