Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

    

Interpelacje i zapytania  radnych  zgłoszone  na   II  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  16  grudnia  2002r.

 

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Pan Burmistrz Henryk Piłat proponuje aby radni zgłaszali swoje interpelacje na piśmie. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje będą udzielane na kolejnej sesji lub w formie pisemnej. Proszę, aby radni na sesjach odczytali treść zgłaszanych interpelacji, a następnie przekazali je do mnie. 

Interpelacje w formie pisemnej złożyli: 

Radny Antoni Rak 
1/II/02 - załącznik nr 6 

Radny Józef Gutkowski 
2/II/02 i 3/II/02 - załącznik nr 7

Radna Magdalena Chmura 
4/II/02 i 5/II/02 - załącznik nr 8 (strona 1, strona 2) i załącznik nr 9, 

Radny Artur Nycz 
6/II/02 - załącznik nr 10

Interpelacje w formie ustnej zgłosili: 

Radny Czesław Kapusta 
7/II/02 - w miejscowości Gardno nie ma świetlicy. Mieszkańcy Gardna proszą o wyremontowanie wolnego pomieszczenia po kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 

8/II/02 - proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci na wzór Gryfina lub Wirowa. 

9/II/02 - proszę o wyremontowanie dróg osiedlowych przy blokach mieszkalnych w Gardnie. 

10/II/02 - w miejscowości Wełtyń należy zamontować cztery lampy uliczne przy ulicach: Polnej, Gryfińskiej, Niepodległości, Podgórnej. 

11/II/02 - autobus, którym dowożone są dzieci z Wełtynia do szkoły w Gardnie jest bardzo przepełniony. Proszę o rozwiązanie sprawy. 

12/II/02 - w miejscowości Wełtyń należy jak najszybciej wybudować przepompownię gdyż jest to teren agroturystyczny. W planie inwestycyjnym zadanie to zaplanowano dopiero na 2005 rok. 

Radny Zenon Trzepacz 
13/II/02 - ponieważ sprawy oświetlenia ulic i remonty dróg są często poruszane w interpelacjach proponuję, aby Pan Burmistrz zorganizował spotkanie z Rejonem Oświetlania Ulic, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych oraz Starostwem. Na spotkaniu wyjaśnimy sprawy, na które od dawna oczekujemy odpowiedzi od w/w instytucji. 

14/II/02 - za dwa lata Gryfino będzie obchodziło 750 - lecie nadania praw miejskich. Na Górnym Tarasie w Gryfinie budowany jest nowy kościół. Rozmawiałem z Proboszczem ks. Wojciechem Musiałkiem, który powiedział, że do nowego kościoła potrzebny jest dzwon. Wobec powyższego proponuję rozważyć możliwość ufundowania w/w dzwonu. 
Radny Zdzisław Kmieciak 

15/II/02 - przy ul. Polnej w Żabnicy biegnącej w kierunku ul. Fabrycznej należy zamontować trzy lub cztery lampy oświetleniowe. Na w/w ulicy nie ma w ogóle oświetlenia ulicznego. 

16/II/02 - samochody ciężarowe skracając drogę do GRYFSKAND-u jadą ulicą Polną w Żabnicy, przez co niszczą drogę dojazdową do znajdujących się tam posesji. Proszę o zajęcie się sprawą. 

17/II/02 - proszę o ustawienie wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Fabrycznej w Żabnicy. 

18/II/02 - w bardzo złym stanie jest droga we wsi Bartkowo. Do końca grudnia br. miał być wykonany remont w/w drogi. Do tej pory nic nie zrobiono. Kiedy będzie wykonany remont drogi?