Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania   radnych   zgłoszone   na   III   sesji   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie w   dniu   30   grudnia   2002   r.

Interpelacje  w  formie  pisemnej   złożyli:

Radny   Czesław   Kapusta

19/III/02,   20/III/02,   21/III/02,   22/III/02   -   interpelacje   w   załączeniu.

Radny   Kazimierz   Fischbach

23/III/02 -   interpelacja w   załączeniu.

Radny   Artur   Nycz

24/III/02   - interpelacja w   załączeniu.  

Radna   Magdalena   Chmura

25/III/02   -   interpelacja w   załączeniu.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

26/III/02,   27/III/02    -   interpelacje w   załączeniu (strona 1, strona 2).

Interpelacje  w  formie  ustnej  zgłosili:

Radna   Magdalena   Chmura

28/III/02  -  proszę  o  dostarczenie  mi  na  piśmie informacji Burmistrza  przedstawionej na  dzisiejszej  sesji  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z  wykonania  uchwał  Rady.

Radny   Zenon   Trzepacz

29/III/02  -  ponownie  proszę  o zorganizowanie  przez Gminę  spotkania  z  Generalną Dyrekcją  Dróg  Krajowych,  Rejonem  Oświetlania  Ulic  oraz  Starostwem.  Na  spotkaniu  wyjaśnimy  sprawy  dotyczące  remontów  dróg  oraz  oświetlenia ulicznego.