Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  na VIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  29  maja  2003r.


Radny   Zenon   Trzepacz

142/VIII/03   -   proszę   o   powołanie   zespołu,   który   zajmie   się   rozwiązaniem   sprawy   dotyczącej zagospodarowania   osadu   z   oczyszczalni   ścieków   w   Gryfinie.   Obecnie   osad składowany   jest   w   okolicy   Daleszewa.   Rozbudowa   oczyszczalni   ścieków    nie rozwiąże   sprawy,   gdyż   zwiększy   się   ilość   ścieków,   a   ilość   osadu   pozostanie taka   sama.   Należy   opracować   kompleksowy   plan   zagospodarowania   osadu.               

143/VIII/03   -   na   naszym   terenie   odbywa   się   wyłapywanie   bezpańskich   psów   przez pracowników   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych.   Dobrze   że   tak   się   dzieje. Złapane   psy   są   pod   dobrą   opieką.   Do   publicznej   informacji   należy   podać wiadomość,   gdzie   można   odzyskać   swojego   psa.   Z   informacji   tej   będą   mogły również   skorzystać   osoby,   które   zechcą   przygarnąć   bezdomnego   psa.

Radny   Mieczysław   Sawaryn

144/VIII/03   -   mieszkańcy   budynku   komunalnego   w   Gryfinie   przy   ul   Fabrycznej   8   od   wielu   lat   nie   mogą   doprosić   się   remontu.   Warunki   w   tym   budynku   są   fatalne. Wielokrotnie   obiecano   im,   że   remont   będzie   wykonany,   ale   do   tej   pory   nic nie   zrobiono.   Proszę   o   wykonanie   remontu.

145/VIII/03   -   w   Żabnicy   przy fabryce GRYFSKAND   zawsze   rano   ustawiają   się  kolejki samochodów   ciężarowych   TIR.   Parkujące   samochody   stwarzają   poważny problem   przejeżdżającym   w   tym   rejonie   samochodom.   TIR-y   zasłaniają widoczność  na   drodze.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

146/VIII/03   -   w   lutym   br.   podjęto   decyzję   o   oczyszczeniu   rowów   melioracyjnych   na odcinku   Czepino   -   Dębce.   Do   tej   pory   nic   nie   zrobiono.   Proszę   o   przyspieszenie   zadania.

Radny   Antoni   Rak

147/VIII/03   -   ponawiam   interpelację   w   sprawie   wykonania   remontu   budynku   komunalnego w   Gryfinie   przy   ul. Szczecińskiej   52.   Budynek   jest   w   stanie   fatalnym. Interpelację   przekazano   do   GTBS.   Jednak   na   realizację   zadania   potrzebne   są środki   finansowe.   Proszę   o   podjęcie   konkretnej   decyzji   w   tej   sprawie.

148/VIII/03   -   zbliża   się   lato.   Na   dworze   jest   ciepło,   a   stan   techniczny   fontann  w   Gryfinie   jest   zły.   Starsze   osoby   oraz   dzieci   nie   maja   gdzie   się   ochłodzić.   Proszę   o   podjęcie   działań   mających   na   celu   uruchomienie   fontann.

149/VIII/03   -   na   cmentarzu   komunalnym   w   Gryfinie   nie   ma   toalet.   Sprawa   była   zgłaszana już   wcześniej,   ale   bez   efektu.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

150/VIII/03   -   ostatnio   na   cmentarzu   komunalnym   w   Gryfinie   starsze   kobiety   okradane   są   z   torebek.   Nagminnie   też   giną   kwiaty   z   grobów,   a   z   cmentarza   wojennego skradziono   nasadzone   krzewy.   Proszę,   aby   Straż   Miejska   wzmocniła   piesze patrole   na   cmentarzu.

Radny   Antoni   Rak

151/VIII/03   -   przy   garażach   na   ulicy   Adama   Asnyka   w   Gryfinie   jest   bardzo   brudno. Należy   posprzątać   w   tym   rejonie   i   ustawić   kontenery   na   śmiecie.

152/VIII/03   -   przy   Banku   Spółdzielczym   na   ul.   Niepodległości   w   Gryfinie   oraz   przy sklepie   „1001   drobiazgów”   są   dziury   w   chodnikach.   Bardzo   łatwo   można   tam złamać   nogę.   Proszę   o   naprawę   chodników.

Radny   Janusz   Skrzypiński

153/VIII/03   -   proszę   o   wystąpienie   do   zarządców   dróg   w   sprawie   wykaszania   poboczy. Na   odcinku   drogi   pomiędzy   Steklnem,   a   Zaborzem   na   poboczu   drogi   oprócz trawy   należy   wyciąć   krzaki,   które   zasłaniają   widoczność   i   utrudniają   przejazd.

154/VIII/03   -   należy   wystąpić   do   spółdzielni   mieszkaniowych na   naszym   terenie   oraz   do   Gryfińskiego Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego   o   podjęcie   wspólnych działań   w   tępieniu   szczurów.   Gryzoni   tych   jest   bardzo   dużo.   Nawet   w   ciągu dnia   widać   jak   przemieszczają   się.                         

155/VIII/03   -   na   zebraniu   sołeckim   w   Sobiemyślu zgłoszono   wniosek   o   utworzenie   sołectwa w   Parsówku.   Chciałbym   wiedzieć,   czy   podjęto   już   działania   mające   na   celu   utworzenie   sołectwa.   Takie   działanie   wiąże   się   z   podjęciem   uchwały   oraz ze   zmianą   statutu.

Radny   Józef   Gutkowski

156/VIII/03   -   należy   wyremontować   mostek   znajdujący   się   na   drodze   powiatowej w   Szczawnie. Wszystkie   deski   na   mostku   są   spróchniałe,   co   grozi   wypadkiem.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

Radna   Magdalena   Chmura

157/VIII/03   -   proszę   o   ustawienie   znaku   zakazu   parkowania   dla   samochodów   ciężarowych   przy   ulicy   Zygmunta   Krasińskiego   i   Adama   Asnyka   w   Gryfinie.   Taki   znak należy   również   ustawić   na   ulicy   Czechosłowackiej   w   Gryfinie.   Parkujące samochody   stwarzają   zagrożenie   dla samochodów   poruszających   się   po   drodze oraz   uniemożliwiają   posprzątanie   jezdni.

158/VIII/03   -   należy   zamontować   próg   spowalniający   pomiędzy   ulicą Kościelną   i   Bałtycką w Gryfinie. Dzieci   z   bloku   mieszkalnego   przy   ulicy Bałtyckiej   przebiegają przez   jezdnię   na   plac   zabaw   przy   ulicy   Kościelnej.   Na   jezdni   panuje   duży   ruch samochodowy,   co   grozi   wypadkiem.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

159/VIII/03   -   jest   już   koniec   maja Proszę   o   odpowiedź   na   moją   interpelację   w   sprawie programu   Pana Burmistrza   na   bieżącą   kadencję,   którą   zgłosiłam   w   miesiącu styczniu   br.

Interpelacje   w   formie   pisemnej   złożyli:

Radny   Czesław   Kapusta

160/VIII/03    i   161/VIII/03   -   interpelacje  w  załączniu.

Radna   Janina   Nikitińska

162/VIII/03   -   interpelacja   w   załączeniu (strona 1, strona2, strona 3,strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8).

Radny   Zdzisław   Kmieciak

163/VIII/03,   164/VIII/03,   165/VIII/03   -   interpelacje   w   załączeniu.