Porządek obrad

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 maja 2003 r. o godz. 900

 
I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
2/ przyjęcie protokołu z VII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uzupełnienia składu Rady Miejskiej - DRUK Nr 1/VIII.
- ślubowanie radnego,
2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady - DRUK Nr 2/VIII.

VI. Ocena zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino -DRUK Nr 3/VIII.
- uwagi i wnioski.

VII. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku - DRUK Nr 4/VIII.
- uwagi i wnioski.

VIII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie-DRUK Nr 5/VIII.
- uwagi i zapytania.

IX. Określenie procedury uchwalenia budżetu - DRUK Nr 6/VIII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Zmiana budżetu gminy na 2003 rok - DRUK Nr 7/VIII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich znaczeniem - DRUK Nr 8/VIII.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.