Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania  radnych  zgłoszone na  IX  sesji  Rady  Miejskiej w Gryfinie  w  dniu  26  czerwca  2003 r.

Ad IV. Zgłaszanie   interpelacji   i   zapytań   radnych.

Interpelacje   i   zapytania   radnych   zgłosili:

Radna   Krystyna   Gazdecka

166/IX/03 – czy   istnieje   możliwość   wykonania   parkingów   dla   samochodów   osobowych   w   Gryfinie   w   następujących   miejscach:  

-   między   ulicą   Słowiańską,   a   Targową - teren   w   kształcie   trójkąta   ponad   800   m2. Obecnie   jest   to   tzw. postój   bagażowy   TAXI,

-   miedzy   ulicą   Słowiańską, a Garbarską   -   teren   w   kształcie   trójkąta,   mniejszy   niż   poprzedni. Po   wybudowaniu   budynku    GTBS   przy   ulicy   Garbarskiej   w   Gryfinie, w   okolicy wieżowców   nastąpiło   znaczne   ograniczenie   miejsc   parkingowych.   Przy   ulicy Słowiańskiej   nie   ma   chodnika   i   stojące   na   jej   poboczach   oraz   na   podwórkach pomiędzy   budynkami   samochody   stwarzają   duże   zagrożenie   dla   mieszkańców,   a   zwłaszcza   dla   dzieci.   Wskazane   tereny   są   własnością   gminy   i   mogły   by   być   wykorzystane   jako   parkingi,   ale   trzeba   je   do   tego   przygotować.   Jeżeli   w   tym   roku   nie   będzie   takiej   możliwości,   to   proszę   o   potraktowanie   tej   sprawy   jako mój   wniosek   do   opracowania   budżetu   na   2004  rok.

167/IX/03   -   czy   przewiduje   się   wprowadzenie   zmian   w   uchwale   dotyczącej   zasad    utrzymywania   czystości   i   porządku  na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino? Czy   PUK   jako   firma   świadcząca   tego   typu   usługi   ma   jakieś   propozycje   by zwiększyć   częstotliwość   wywozu   pojemników   ze   śmieciami,   które   zbyt   często   są przepełnione,   przez   co   wiatr   rozwiewa   śmiecie   po   mieście. Należy   częściej   opróżniać   pojemniki   również   te   z   butelkami   PET. Dotyczy   to przede   wszystkim   terenów   należących   do   tzw.   zarządców   zbiorowych,   np. Spółdzielni   Mieszkaniowych.   Ilość   pojemników   i   częstotliwość   ich   wywozu ostatnio   bardzo   zmalała   i   nie   służy   to   ogólnemu   porządkowi.   Jest   lato,   butelek jest   dużo   i   dlatego   należy   częściej   opróżniać   pojemniki.

Radny   Czesław   Kapusta

168/IX/03 – ponawiam   interpelację   o   zamontowanie   oświetlenia   ulicznego   przy   ulicy   Podgórnej   w   Wełtyniu   Jest   to   ulica   zabudowana,   a   nie   ma   tam   ani   jednej lampy   oświetleniowej.

169/IX/03   - proszę   o   zamontowanie   lampy   ulicznej   w   miejscowości   Wirówek.   Nie   ma   tam w ogóle   oświetlenia   ulicznego.

170/IX/03   -   proszę   o   zmodernizowanie   drogi   dojazdowej   do   budynków   mieszkalnych w   Wirówku   gdyż   jest   w   bardzo   złym   stanie.

171/IX/03   -   proszę   o   wykonanie   placu   zabaw   dla   dzieci   w   miejscowości   Wełtyń.

172/IX/03   -   proszę   o   naprawę   drogi   polnej   na   odcinku   Wełtyń   -   Wirów.

Radny   Janusz   Skrzypiński

173/IX/03   -   w   złym   stanie   jest   nawierzchnia   drogi   przy   ulicy   Wojska   Polskiego   w   Gryfinie na   odcinku   pomiędzy   Policją,   a   Przedszkolem   Nr   1.   Na   tym   odcinku   są   garby, które   stwarzają   niebezpieczeństwo   na   drodze.   należy   wystąpić   do    Zarządu Wojewódzkiego   Dróg   o   sfrezowanie   garbów   na   drodze   lub   o   wylanie   nowej   nakładki.

174/IX/03   - należy   zamontować   sygnalizację świetlną   na   skrzyżowaniu   ulic   Zygmunta Krasińskiego,   Hugo   Kołłątaja   i   Wojska   Polskiego   w   Gryfinie.   Zamontowanie sygnalizacji świetlnej   poprawi   bezpieczeństwo   na   skrzyżowaniu   drogi.   Ponadto należy   wyciąć   jedno   drzewo   znajdujące   się   po   prawej   stronie   drogi   jadąc   od   ulicy   Zygmunta   Krasińskiego   w   kierunku   ulicy Wojska   Polskiego.   Rosnące   tam drzewo   zasłania   widoczność   na   drodze.

Radny   Jan   Kozłowski

175/IX/03   -   czy   wnioski   zgłoszone   przez   sołtysów   na   zebraniach   wiejskich   będą   ujęte do   budżetu   gminy   na   2004   rok?

Radna   Lidia   Karzyńska – Karpierz

176/IX/03   -   przy   realizacji   wniosku   Komisji   Spraw   Społecznych   i   Bezpieczeństwa Społecznego   dotyczącego   ufundowania   sztandaru   dla   Miasta   i   Gminy   Gryfino należy   również   pomyśleć   o   ufundowaniu   insygniów   władzy   dla Przewodniczącego   Rady   i   Pana   Burmistrza.   Należy   to   zrobić   w   porozumieniu ze   związkiem   heraldycznym.

Radny   Ireneusz   Sochaj

177/IX/03   -   chciałbym   wiedzieć   jak   się   nazywa   firma    wydawnicza   z   Bydgoszczy,   z   którą zawarto   umowę   na   wykonanie   planu   miasta?   Widziałem   już   plan   miasta wykonany   przez   pewną   firmę   z   Bydgoszczy.   Wartość   wizualna   tego   planu   nie   była   najlepsza.   Dlatego   należy   zastanowić   się,   czy   nie   wybrać innej   firmy do   wykonania   planu   miasta.

178/IX/03   -   z   informacji   Pana   Burmistrza   wynika,   że   dla   Domu   Książki   w   Gryfinie   odroczono   spłatę   podatku   za   lokal   w   kwocie   50.000   zł   do 15   grudnia   br. Co   będzie,   gdy   w/w   kwota   nie   wpłynie   do   gminy   w   wyznaczonym   terminie? Czy   do   tej   pory   Dom   Książki   wszystkie   spłaty   regulował   w   terminie?

Radny   Zenon   Trzepacz

179/IX/03   -   czy   prowadzone   są   rozmowy   z   Zarządem   Dróg   na   temat   naprawy poszczególnych   odcinków   dróg?   Na   spotkaniu   z   zarządcami   wszystkich   dróg   zgłaszaliśmy   wnioski   w   tej   sprawie, które   do   tej   pory   nie   są   realizowane.

Radny   Zdzisław   Kmieciak   

180/IX/03   -   mieszkańcy   Żabnicy   skarżą   się że   samochody   ciężarowe   jadące   do GRYFSKAND-u   na   odcinku   od   przejazdu   kolejowego   do   Żabnicy   rozwijają nadmierna   prędkość.   Należy   postawić   znak   drogowy   ograniczający   prędkość na   tym   odcinku   drogi.

Radny   Kazimierz   Płonka

181/IX/03   -   w   kwietniu   br.   zgłosiłem   interpelację   w   sprawie   naprawy   ławek   przy   boisku do   gry   w   kosza na   ulicy   Marii   Konopnickiej   w Gryfinie. Otrzymałem   odpowiedź, że   PUK   robi   przegląd   ławek   na   wszystkich   placach.   Po   skończonym   przeglądzie przystąpi   do   naprawy.   Jednak   do   tej   pory   nie   naprawiono   ławek   przy   ulicy Marii   Konopnickiej   w   Gryfinie.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

Radny   Ireneusz   Sochaj

182/IX/03   -   przy   skrzyżowaniu   ulic   Bolesława   Chrobrego i   1   Maja   w   Gryfinie   są   uschnięte drzewa.   Należy   je   usunąć.

Radny   Maciej   Szabałkin

183/IX/03   -   proszę   o   kilka   słów   informacji   na   temat   ostatniego   spotkania   wspólników spółki   PUK   w   Gryfinie.

Radny   Mieczysław   Sawaryn

184/IX/03   -   na   ostatniej   sesji   podjęliśmy   uchwałę   o   udzieleniu   wysokich   bonifikat   przy sprzedaży mieszkań   komunalnych  w   Gryfinie.   Mieszkańcy   gminy   zainteresowani kupnem   dowiadują   się   w   Urzędzie   Miasta   i   Gminy,   że   bonifikaty   nie   są  tak wysokie   jak   informowano. Wcześniej   mówiono, że   na   wykup   mieszkania   potrzeba   będzie   od   2.000   zł   do   5.000  zł.   Teraz   zainteresowanych   informuje   się, że   koszt   zakupu   mieszkania   waha   się   w   granicach od   10.000   zł   do   20.000   zł. Proszę   o   dokładne   zbadanie   sprawy   i   przedstawienie   informacji   na   następnej sesji.   Mieszkańcy   zainteresowani   kupnem   boja   się,   że   złożą   wniosek   o   wykup mieszkania,   biegły   wyceni   lokal,   trzeba   będzie   zapłacić   za   przepis   notarialny i   wówczas   okaże   się,   że   koszty   przekraczają   ich   możliwości   finansowe. Wnioskuję   o   powierzenia   wykonania   wyceny   nieruchomości   osobie,   która wykona   to   zadanie   za   niewielką   kwotę.   W   przetargu   można   było by   uzyskać cenę   około   300   złotych   za   mieszkanie.   Należy   również   przeprowadzić negocjacje   z   notariuszem   w   sprawie   uzyskania   jak   najniższych   opłat   stosowanych   przy   przepisie   mieszkań.  

185/IX/03   -   rozpoczynają   się   wakacje.   Około   60%   młodzieży   nie   wyjedzie   nigdzie   na wypoczynek.   Proszę   Pana   Burmistrza   o   rozważenie   możliwości   zorganizowania na   stadionie   przy   Centrum   Wodnym   Laguna   w   piątki,   soboty   i   niedziele festynów   dla   mieszkańców   miasta   i   gminy.   Należy   zorganizować   sprzedaż artykułów   spożywczych,   napojów.   Powinna   tam   również   przygrywać   kapela. Nie   musi   tego   organizować   gmina.   Mogą   się   tym   zająć   podmioty   gospodarcze. Trzeba   z   nimi   omówić   sprawę.

Radny   Czesław   Kapusta

186/IX/03   -   podczas   przerwy   w   obradach   sesji   dowiedziałem   się,   że   w   miejscowości Wełtyń   w   dniu   dzisiejszym   zostały   wymienione   wszystkie   znaki   drogowe. Mieszkańcy   Wełtynia   nie   są   zadowoleni   z   ustawionych   znaków   drogowych. Uważają,   że   oznakowanie   powinno   być   w   wersji   pierwotnej.   Należy   również w   dwóch   miejscach   na   skrzyżowaniach   drogi   zamontować   lustra. Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.   Chciałbym   się   również   dowiedzieć   dlaczego   wbrew   woli   mieszkańców   zamontowane   nowe   znaki?

Radny   Zenon   Trzepacz

187/IX/03   -   jak   wygląda   sprawa   związana   z   dożywianiem   dzieci   w   okresie   wakacji?

Radny   Mieczysław   Sawaryn

188/IX/03   -   w   bardzo   złym   stanie   jest   droga na   Górnym   Tarasie   w   Gryfinie,   przy   Przychodni   Zdrowia.   Do   Przychodni   przyjeżdżają   ludzie   chorzy,   często   na    wózkach   inwalidzkich   i   mają   kłopoty   z   dojazdem.   Droga   w   części  jest   własnością   powiatu,   a   w   części   Spółdzielni   Mieszkaniowej   „Regalica”. Proszę   o   interwencję   w   tej   sprawie.

Interpelacje   w   formie   pisemnej   złożyli:

Radna   Magdalena   Chmura

189/IX/03,   190/IX/03,   191/IX/03,   192/IX/03,   193/IX/03   -   interpelacje   w   załączeniu.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

194/IX/03,   195/IX/03   -   interpelacje   w   załączeniu.