Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  na  X  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  10 lipca   2003 r.

 Radny   Zenon   Trzepacz

196/X/03   -   wpłynęło   do   nas   pismo   z   Zarządu   Głównego   Związku   Ochotniczych   Straży   Pożarnych   w   sprawie   zakupu   dla   naszych   jednostek   sprzętu pożarniczego.   W   związku   z   tym   wnioskujemy   do   Pana   Burmistrza o   zaakceptowanie   zakupu   niżej   wymienionego   sprzętu:

1.       Dwóch   lekkich   samochodów   pożarniczych   do   7,5   tony,

2.       Dwóch   kompletów   sprzętu   do   ratownictwa   technicznego.  

Oferta   przesłana   z   Zarządu   Głównego   zakłada   rozłożenie   spłaty   w   systemie   ratalnym   w   okresie   5   lat. Jest   to   ostatni   termin,   w   którym   możemy   zakupić   sprzęt   bez   podatku   VAT. Obecnie   obowiązuje   zerowa   stawka   tego   podatku. Raty   będą   spłacane   przez  okres   pięciu   lat.   Miesięczna   rata   za   cały   sprzęt   wynosiła   by   6.300   złotych.   Rocznie   należało   by   wpłacić   kwotę   w   wysokości   75.600   złotych. Istnieje możliwość dopłaty ze środków Zarządu Głównego   Związku   OSP   RP. Zakupiony   sprzęt   został   by   przekazany   jednostkom   wchodzącym   w   skład Krajowego   Systemu   Ratowniczo -   Gaśniczego,   tj.   dla   OSP   Radziszewo i   OSP   Sobieradz.   Bardzo   proszę   radnych   o   poparcie   wniosku. Do   15   lipca   br.   możemy   zgłaszać   chęć   zakupu   sprzętu.

Radny   Mieczysław   Sawaryn   -   wniosek   jest   zasadny.   Chciałbym   jednak   wiedzieć, czy   wcześniej   w   budżecie   gminy   nie   należy   zabezpieczyć   środków   finansowych   na   ten   cel?  

Radny   Janusz   Skrzypiński   -   również   uważam,   że   wniosek   jest   zasadny.   Chciałbym dowiedzieć   się,   jakie   są   możliwości   pozyskania   z   innych   źródeł   środków   finansowych na   zakup   sprzętu?   Mam   na   myśli   Zarząd   Krajowy   OSP,   Urząd   Marszałkowski, Powiat  oraz   sponsorów.   Jaka   była   by   to   kwota?

 Radny   Zenon   Trzepacz   -   Zarząd   Główny   OSP   deklaruje   wsparcie   w   wysokości   30% zakupionego   sprzętu.   Odnośnie   Powiatu   nie   chcę   się   wypowiadać,   bo   Zarząd   OSP   jest Powiatowy,   a   Starostwo   w   swoim   regulaminie   organizacyjnym   nie   ma   zapisu o   obowiązku   utrzymywania   Zarządu   Powiatowego   Związku   Ochotniczych   Straży   Pożarnych.   Jeżeli   Rady   uzna,   że   należy   szukać   środków   finansowych   z   zewnątrz,   to tak   zrobimy.

 Radny   Jan   Kozłowski   -   wniosek   należy traktować   jako   intencyjny.   Wcześniej   należy dowiedzieć   się   ile   środków   finansowych   można   otrzymać   z   zewnątrz?

Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Henryk   Piłat   -   uważam,   że   jest   to   bardzo   atrakcyjna   oferta   dla   gminy.   Oprócz   30%   ulgi   proponuje   się   jeszcze   spłatę   ratalną.    Po   zakupie sprzętu   nasza   gmina   była   by   najlepiej   zabezpieczona   pod   względem   pożarowym i   wypadkowym.   Do   15   lipca   br.   gmina   musi   odpowiedzieć,   czy   jest   zainteresowana kupnem   sprzętu.   Myślę,   że   wszyscy   są   zgodni,   iż   należy   skorzystać   z   tej   oferty. Ponadto   uważam,   że   należy   zastanowić   się   nad   wysokością   ekwiwalentu   wypłacanego dla   Ochotniczych   Straży   Pożarnych.   Będąc   w   Raciechowicach   dowiedziałem   się,   że odbywającą   się   tam   imprezę   w   całości   zabezpieczała   nieodpłatnie   Ochotnicza   Straż Pożarna.

Komendant   Powiatowy   PSP   Wojciech   Tessar   -   sprzęt   pożarniczy   „starzeje   się”. Norma   eksploatacyjna   samochodu   pożarniczego   wynosi   10   lat.   Samochody   w   naszej gminie   ładnie   wyglądają,   ich   stan   techniczny   jest   w   miarę   dobry.   Jednak   najstarszy samochód   z   OSP   Sobieradz   jest   z   1978   roku.   Samochody   w   OSP   Wełtyń   i   OSP Radziszewo   są   z   1984   roku. Najnowszy   nasz   samochód   jest   w   OSP   Chwarstnica z   1997   roku.   Proszę   radnych   o   poparcie   wniosku,   bo   jest   to   dobra   oferta. Jeżeli   chodzi   o   nasz   budżet, to   chcę   poinformować,   że   zrezygnujemy   z   niektórych wydatków,   a   w   zamian   za   to   spłacimy   raty   za   zakupiony   sprzęt.

Radny   Jan   Kozłowski

197/X/03   -   boisko   sportowe w   Drzeninie   usytuowane   jest     w   odległości   około 3 -4   metrów   od   drogi   głównej.   Podczas   gry   piłka   często   wpada   na ulicę,   co   stwarza   duże   niebezpieczeństwo. Należy    zakupić    siatkę do   ogrodzenia   boiska   od   strony   drogi.   W   Drzeninie   działa   zespół   LZS.Należy   zmobilizować   członków   tego   zespołu   do   wykonania    ogrodzenia   w   czynie   społecznym.

Radna   Krystyna   Gazdecka

198/X/03   -   ustawiono   ławki   na   bulwarze   przy   Odrze   w   Gryfinie.   Proszę   o   ustawienie przy    ławkach   koszy   na   śmiecie.

Radny   Czesław   Kapusta

199/X/03   -   mieszkańcy   Wirówka   proszą   o   zamontowanie   w   ich   miejscowości 2 – 3   lamp   ulicznych. Obecnie   nie   ma   tam   ani   jednej   lampy.

200/X/03   -   proszę   o   zamontowanie   jednej   lampy   ulicznej   w   Wełtyniu   przy   ulicy Podgórnej.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

201/X/03   -   mieszkanka   Gryfina   z   ulicy   Szczecińskiej   z   powodu   kalectwa   od   roku   nie wychodzi   z   mieszkania.   Jej   mieszkanie   znajduje   się   na   IV   piętrze. Rok   temu   złożyła   wniosek   do   Urzędu   Miasta   i   Gminy   z   prośba   o   zamianę mieszkania   na   parter.   Do   tej   pory   wniosek   nie   został   załatwiony.   Jest to   sytuacja   wyjątkowa   i   dlatego   uważam,   że   należy   ją   jak   najszybciej rozwiązać.   Proszę   o   pisemną   odpowiedź.

Radny   Ireneusz   Sochaj

202/X/03   -   proszę   o   rozważenie   możliwości   zamontowania   sygnalizacji   świetlnej przed   przejściem   w   kierunku   ogrodów   działkowych   „VISTA   BELLA”. Jest   to    na   wysokości    przystanku   autobusowego   przy   ulicy   Łużyckiej   w   Gryfinie.   Często   w   tym   miejscu   dochodzi   do   wypadków   drogowych   i   dlatego istnieje   potrzeba   zamontowania   sygnalizacji   świetlnej.

Radny   Mieczysław   Sawaryn

203/X/03   -   na   terenie   naszej   gminy   rozprzestrzenia   się   roślina   tzw. „Barszcz   Kaukaski”. Roślina   jest   bardzo   niebezpieczna   dla   zdrowia, a   szczególnie   dla   dzieci. Zetknięcie   z   rośliną   powoduje   rozległe   oparzenia   ciała.   Są   one   podobne   do oparzeń   kwasem   lub   wrzątkiem.W   latach   siedemdziesiątych   roślinę   tę   sprowadzono   jako   paszę   dla   zwierząt. Szczególnie   dużo   rośnie   jej   w   Rożnowie,   Gardnie,   Starych   Brynkach   i   Dębogórze. Roślina   obecnie   jest   w   fazie   kwitnienia   i   niedługo   zacznie rozsiewać   nasiona.   W   porozumieniu   ze   Starostwem   należy   dokonać   oprysku „Randapem”   zanim   roślina   zacznie   rozsiewać   nasiona.

Radny   Janusz   Skrzypiński

204/X/03   -   na   całej   długości   ulicy   Flisaczej   w   Gryfinie   zapadnięte   są   studzienki. Grozi   to   uszkodzeniem   samochodów.   Proszę   o   wystąpienie   do   Zarządu Dróg   Krajowych   o   naprawę   studzienek   oraz   o   naprawę   ciągu   pieszego po   prawej   stronie   drogi,   jadąc   od   wiaduktu   w   kierunku   miasta.

205/X/03   -   w   poprzedniej   kadencji   Rady   rozważano   możliwość   wyburzenia   muru   pomiędzy   budynkiem   Urzędu   Miasta   i   Gminy,   a   budynkiem   Szpitala Powiatowego   w   Gryfinie.   W   miejscu   tym   miał   powstać   parking.   Uważam, że   należy   wygospodarować   środki   finansowe   na   wykonanie   parkingu   w   tym   miejscu.

Radny   Marek   Sanecki

206/X/03   -   na   nowo   wykonanej   drodze   w   Czepinie   trwa   remont   studzienek. Podczas   spotkania   z   Zarządem   Dróg   Krajowych   prosiłem   o   rzetelne wykonanie   robót.   Wykonawcę   należy   rozliczyć   za   niedokładne   wykonanie zadania.   Należy   również   sprawdzić,   czy   droga   nie   powinna   być   naprawiona   w   ramach   gwarancji.

Radna   Magdalena   Chmura

207/X/03   - podpisano   umowę   z   Wytwórnią   Telewizyjno – Filmową   „ALFA”   na   wytworzenie   Biuletynu   Informacji   Publicznej.   Istnieje   w   Urzędzie   Biuro   Promocji   i   Współpracy   z   Zagranicą.   Dlaczego   nie   wykonuje   się   stron internetowych   gminy   we   własnym   zakresie,   tak   jak   robią   to   inne   gminy? Dlaczego   wydajemy   z   budżetu   gminy   pieniądze   na   ten   cel?   Dlaczego   nie zajmuje   się   tym   Wydział   Promocji?   Jakie   koszty   poniesiono   na   to zadanie?  

Radny   Kazimierz   Fischbach

208/X/03   -   na   początku   tego   roku   zgłosiłem   interpelację   w   sprawie   skrzyżowania   ulic   Pomorskiej   i   Kołłątaja   w   Gryfinie.   Ten   sam   problem   zgłaszała   radna Janina   Nikitińska   na   spotkaniu   z   właścicielami   dróg.   Do   tej   pory   sprawa   nie   jest   załatwiona. Na   tym   skrzyżowaniu   jest   zakaz   skrętu   w   prawo. Uważam,   że   jest   to   nieuzasadnione.   Proszę   o  odpowiedź,   dlaczego   tak długo   trwa   załatwienie   sprawy?

Radny   Zdzisław   Kmieciak

209/X/03   -    w   Czepinie    przy   świetlicy   stoi   walący   się   budynek,   który   zagraża bezpieczeństwu.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.