Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania  radnych  zgłoszone  na XI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  28 sierpnia  2003r.

 Radny   Zenon   Trzepacz

210/XI/03   -   26   sierpnia   br.   przejeżdżałem   drogą   powiatową   na   trasie   Daleszewo,   Dębce, Żabnica.   Samochód   ciężarowy   wiozący   kłody   drewniane   do   GRYFSKAND-u o   mało   mnie   nie   przejechał. Istnieje   podejrzenie,   że   samochody   wożące   drewno są   niesprawne.   Jadąc   ze   Starych   Brynek   przejeżdżają   przez   przejazd   kolejowy omijają   wszystkie   patrole   policyjne.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

211/XI/03   -   jakiś   czas   temu   proponowałem   powołanie   zespołu   do   spraw   zagospodarowania   osadu   z   oczyszczalni   ścieków   w   Gryfinie.   Trwają   przygotowania   do   rozbudowy oczyszczalni   ścieków.   Z   tego   co   wiem,   to   problem   zagospodarowania   osadu nie   zostanie   rozwiązany.   Proszę   o   informację,   na   jakim   etapie   jest   tworzenie   zespołu?   Czy   istnieją   inne   propozycje   dotyczące   zagospodarowania   osadu   przez jakieś   firmy?

212/XI/03   -   apeluję   do   p.   Burmistrza   o   podniesienie   dyscypliny   pracy   u   niektórych urzędników.   Są   to   przypadki   jednostkowe,   które   jednak   rzucają   cień   na   pracę całego   Urzędu.   Interpelację   składam   w   imieniu   swoim   oraz   części   radnych. Czasami   wystarczy   powiedzieć   tylko „dzień   dobry”   by   rozładować   złą   atmosferę   i   interesant   będzie   czuł   się   lepiej.

Radny   Czesław   Kapusta

213/XI/03   -   obecnie   w   naszej   gminie   trwa   wymiana   lamp   ulicznych   na   energooszczędne. Na   placu   osiedlowym   w   miejscowości   Gardno   nie   wymieniono   lamp   na   nowe. Pracownicy,   którzy   wymieniają    lampy   oświadczyli,   że   z   powodu   nie załatwionych   spraw   formalno -   prawnych   plac   osiedlowy   w Gardnie może   zostać bez   oświetlenia   lub   też   za   jego   oświetlenie   będą   płacili   mieszkańcy   osiedla. Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

214/XI/03   -   do   remizy   Ochotniczej   Straży   Pożarnej   w   Wełtyniu   należy   doprowadzić   wodę oraz   wybudować   kanalizację   odprowadzającą   ścieki.   Straż   Pożarna   z   Wełtynia   utrzymuje   kontakty   z  Ochotniczą   Strażą   Pożarną z   Gartz.   Spotkania   w   Wełtyniu   są   żenujące   z   powodu   braku   w/w   mediów. Już   od   dłuższego   czasu   ubiegamy   się   o   wykonanie   tego   zadania   ale   bez   efektu.

215/XI/03   -   dwa   lata   temu   otrzymaliśmy   informację   z   której   wynikało,   że   powietrze   w   naszej   gminie   jest   zanieczyszczone   dwutlenkiem   siarki,   tlenkiem   azotu   i   tlenkiem   węgla. Zanieczyszczenie   powietrza   przekracza   wielokrotnie   dopuszczalne   normy.   Wyjaśniano   nam,   że   prawdopodobnie   jest   to   pomyłka. Jednak   od   tamtego   czasu   nie   otrzymaliśmy   żadnej   informacji   w   tej   sprawie.

  Radny   Mieczysław   Sawaryn

216/XI/03   -   cieszy   fakt,   że   trwa   remont   drogi   na   tzw. „Grajdołku”   w   Gryfinie.   Jest   to   rejon bardzo   zaniedbany .   Dobrze,   że   będzie   również   wykonana   droga   na   nowym   osiedlu   domków   rodzinnych   przy   ul. Armii   Krajowej. Do   załatwienia   pozostaje   jeszcze   teren   w   centrum   miasta   oraz   na   Górnym Tarasie   w   Gryfinie.   W   ostatnim   okresie   wyremontowano   drogę   przy   ulicy   Jana Pawła II.   Należy   wyremontować   również   przedłużenie   tej   drogi   do   ulicy Władysława   Reymonta.

217/XI/03   -   od   ulicy   Adama   Asnyka   w   Gryfinie   biegną    drogi   gminne   do   domków jednorodzinnych. Drogi   wysypane   są   żużlem   już   od   20   lat.   Mieszkańcy   tego rejonu    proszą   o   podjęcie   działań   w   tym   zakresie.

218/XI/03   -   stan   chodników   w   naszym   mieście   jest   fatalny.   Mieszkańcy   łamią   ręce   i   nogi. Proszę   o   podjęcie   działań   w   tym   zakresie.

Radny   Jan   Kozłowski

219/XI/03   -   na   ostatnim   spotkaniu   z   drogowcami   była   mowa   o   tym,   iż   od   12   lat   ubiegamy   się   o   środki   finansowe   na   budowę chodnika   w   Chlebowie. W   dniu   6   czerwca   br.   otrzymałem   pismo   informujące,   że   Zarząd   Dróg Wojewódzkich   przeznacza   40   tys.   zł   na   realizację   tego   zadania. Po   6   tygodniach   zadzwoniłem   do   Zarządu   Dróg   Wojewódzkich   i   zapytałem, co   dalej   w   tej   sprawie. Poinformowano   mnie,   że nikt   z   gminy   nie   zainteresował   się   tym,   aby   dołożyć   kwotę   20   tys. zł   i   rozpocząć   realizację zadania.    Jest   to   dla   mnie   niezrozumiałe,   gdyż   mieszkańcy   Chlebowa   już   od wielu   lat   zabiegają   o   wykonanie   tego   zadania.   Proszę   Pana   Burmistrza o   interwencję   w   tej   sprawie.

Radny   Marek   Sanecki

220/XI/03   -   wnioskuję   o   przygotowanie   i   przeprowadzenie   debaty   w   sprawie   oświatowej. Powołany   zespół   ds.   oświatowych   wypracował   pewien   dokument.   Prace   nad tym   dokumentem   zostały   zawieszone.   Obecnie   trwa   remont   dachu   w   Szkole Podstawowej   w   Radziszewie,   a   według   wypracowanego  dokumentu   szkoła   od   przyszłego   roku   ma   być   zlikwidowana.   Ponadto   w   ramach   programu   wyborczego   BBS   zakładaliśmy   rozwiązanie   sprawy   dotyczącej   gimnazjum w   Gryfinie.   Do   tej   pory   nie   zajęliśmy   się   sprawą. Uważam,   że   jest   to   jedno z   ważniejszych   zadań   na   najbliższy   czas.   Powinno   odbyć   się   spotkanie radnych   oraz   osób   zajmujących   się   sprawami   oświaty.   Chodzi   o   to,   by   od   przyszłego   roku   szkolnego   były   widoczne   efekty,   zwłaszcza   dotyczące gimnazjum. W   opracowanym   dokumencie   sprawy   gimnazjum   nie   są   poruszone.                      

221/XI/02   -   wnioskuję   o   zagospodarowanie   terenu   nad   Odrą   i   przy   plaży   koło   stadionu w   Gryfinie. Proszę   o   przygotowanie   placu   by   takie   imprezy   jak   biesiada   z   piwem „Tyskie”   odbywała   się   w   dobrych   warunkach.   Obecnie   w   Gryfinie   nie   ma   takiego   miejsca,   w   którym   mogą   odbywać   się tego   typu   imprezy.

Radny   Antoni   Rak

222/XI/02   -   do   tej   pory w   Gryfinie   sprawami   paszportowymi   zajmowało   się   biuro   turystyczne   Pana   Tadeusza   Samonia.   Obecnie   nie   ma   takiej   możliwości. Dobrze,   że   biuro   meldunkowe   w   Urzędzie   grzecznościowo   wydaje   deklaracje potrzebne   do   wyrobienia   paszportu.   Proszę   zrobić   wszystko,   aby   najpóźniej od   nowego   roku   działało   w   Gryfinie   biuro   paszportowe.

223/XI/03   -   w   przyszłym   roku   będziemy   obchodzili   750 – lecie   miasta   Gryfina.   Proszę,   aby w   ramach   prac   interwencyjnych   oraz   innych   przystąpiono   do   upiększania naszego   miasta. Chodzi   mi   o   nasadzenie   kwiatów,   sprzątanie,   malowanie,   itp.

224/XI/03   -   prawie   już   od   trzech   lat   nie   ma   w   Gryfinie   hotelu   „Pod   Platanem”.   Natomiast na   tablicach   w   mieście   pozostała   informacja   o   istnieniu   hotelu.   Wprowadza   to turystów   w   błąd.   Proszę   o   usunięcie   nieaktualnej   już   informacji.

225/XI/03   -   należy   podjąć   działania   mające   na   celu   odnowienie   całego   dworca   PKP w   Gryfinie,   łącznie   z   tunelem.   Dworzec   PKP   jest   wizytówką   naszego   miasta   i   powinien   wyglądać   ładnie.

226/XI/03   -   u   zbiegu   ulic:   Hugo   Kołłątaja, Zygmunta   Krasińskiego   i   Wojska   Polskiego w   Gryfinie   należy   wyciąć   lipę,   która   jest   uschnięta   i   zagraża   bezpieczeństwu   na   drodze.  

227/XI/03   -   od   ul. Zygmunta   Krasińskiego   w   Gryfinie   biegnie   skarpa   wzdłuż   ul. Wojska Polskiego.   Jest   to   deptak.   Chodzą   tamtędy   mieszkańcy   Gryfina.   Są   tam   duże wyrwy,   leżą   kamienie.   Należy   uporządkować   teren   i   założyć   balustradę.   Proponuję   wykonać   to   zadanie   w   ramach   prac   interwencyjnych.

Radny   Janusz   Skrzypiński

228/XI/03   -   w   związku   ze   sprzedażą   Przedsiębiorstwa   Energetyki   Cieplnej   ukazała   się w   prasie   informacja,   z   której   wynikało,   że   gmina   otrzyma   z   tego   tytułu   około 13     mln.   zł.   Chciałbym   mieć   szerszą   wiedzę   w   tej   sprawie.   Proszę   o   umożliwienie   mi   wglądu   do   umowy   kupna – sprzedaży.

229/XI/03   -   w   związku   z   planowaną   rozbudową   oczyszczalni   ścieków   w   Gryfinie   chciałbym dowiedzieć   się,   czy   gmina   zabiegała   o   pozyskanie   środków   z   funduszy   pomocowych?   Jeżeli   tak,   to   do   jakich   funduszy   złożyła   projekty   i   na   jakie   zadania?  

230/XI/03   -   na   odcinku   drogi   od   ulicy   Bolesława   Chrobrego   w   Gryfinie,   zjeżdżając   w   ulicę   Słowiańską   jest   mały   parking   na   cztery   samochody.   Przy   wjeździe   na   parking jest   uskok   w   wysokości   około   30   centymetrów,   na   którym   zawieszają   się   samochody.   Należy   zlikwidować   istniejący   uskok.

231/XI/03   -   proszę   o   wystąpienie   do   Zarządu   Dróg   Wojewódzkich   w   sprawie   usunięcia garbów    na   jezdni   pod   wiaduktem   w   Gryfinie,   jadąc   w   kierunku   ulicy   Wojska Polskiego.

 Radna   Magdalena   Chmura

232/XI/03   -   zbliżają   się   obchody   750 – lecia   Gryfina. Proszę Pana   Burmistrza   o   sprawozdanie z   prac   zespołu   powołanego   do   przygotowania   obchodów.   Z   tego   co   wiem,   to jeszcze   ani   razu   nie   odbyło   się   posiedzenie   powołanego   zespołu.  

233/XI/03   -   po   raz   trzeci ponawiam   interpelację   dotyczącą   zamontowania   progów zwalniających   na   ulicy   Energetyków,   Kościelnej,   Bałtyckiej   w   Gryfinie.   Pan Burmistrz   obiecał,   że   progi   będą   zamontowane.   Do   tej   pory   tego   nie   zrobiono.

234/XI/03   -   mieszkańcy   bloku   od   nr   2   do   nr   8   z   ulicy   Energetyków   w   Gryfinie    proszą o   interwencję   w   sprawie   wycięcia   lub   przecięcia   drzew   rosnących przed   budynkiem.

235/XI/03   -   w   imieniu   mieszkańców   budynku   przy   ulicy   Łużyckiej   140   proszę o   odpowiedź,    co   będzie   z   remontem   tego   budynku?   Jest   to   budynek zarządzany   przez   Gryfińskie   Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego   sp. z o.o.

236/XI/03   -   kiedy   Pan   Burmistrz   przedstawi   swój   program   na   obecną   kadencję   Rady? Zapytanie   w   tej   sprawie   składam   już   po   raz   ósmy.   

Radny   Kazimierz   Płonka

237/XI/03   -   parking   przy   ulicy   Adama   Asnyka   w   Gryfinie   jest   bardzo   zdewastowany.   Są   tam   duże   dziury.   Bardzo   zły   jest   również   wjazd   na   parking   od   głównej ulicy. Jest   tam   bardzo wysoki   próg   i   przy   wjeździe   należy   uważać,   bo   łatwo można   uszkodzić   samochód.   Ponadto   podjazd   na   parking   dla   wózków dziecięcych   od   strony   ul.   Marii   Konopnickiej   kończy   się   po   prawej   stronie   parkingu.   Miejsce   to   zazwyczaj   zajęte   jest   przez   parkujące   samochody co   utrudnia   matkom   z   wózkami   przejazd. Należy zamontować   w   tym   miejscu barierkę. Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

238/XI/03   -   przy   bloku   mieszkalnym   na   ul. Adama   Asnyka, obok   parkingu   w   fatalnym stanie   są   chodniki.   Po   opadach   deszczu   na   chodnikach   są   kałuże   wody,   które   utrudniają   przejście.   Mieszkańcy   chodzą   po   trawnikach   oraz   po   murku   wzdłuż skarpy.

239/XI/03   -   przy   ul. Adama   Asnyka   i   Marii   Konopnickiej   w   Gryfinie   nie   pali   się   większość   lamp   ulicznych.   Należy   wymienić   spalone   żarówki   w   lampach.

240/XI/03   -   w   fatalnym   stanie   jest   droga   dojazdowa   do   sklepu   NETTO. Na   zapleczu   sklepu jest   ładny   parking   ale   dojazd   do   niego   jest   bardzo zły. Proszę   o   naprawę   drogi.

241/XI/03   -   na   Górnym   Tarasie   w   Gryfinie   w   rejonie   „Kwadratu” nieudolnie   prowadzony jest   remont   chodników.   Leżą   tam   sterty   gruzu,   materiałów   budowlanych,   żwiru. W   tej   okolicy   mało   jest   miejsc   parkingowych,   a   jeszcze   na   parkingach składowany   jest   żwir.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

242/XI/03   -   na   Górnym   Tarasie   w   Gryfinie   w   rejonie   „Kwadratu”   nie   działa   fontanna.   Należy   zająć   się   sprawą.

243/XI/03   -   przy   blokach mieszkalnych   na   ul.   11   Listopada   i   Marii   Konopnickiej w Gryfinie   ktoś   wykonywał    remont   i   na   środku   trawnika   pozostawił   sterty   gruzu. Zniszczony   został   trawnik   oraz   uschły   rosnące   tam   drzewa.   Należy   zająć   się   sprawą.

244/XI/03   -   docierają   do   mnie   skargi   mieszkańców, że niektóre PUB-y,   restauracje, kawiarenki   internetowe   przedłużają   czas   otwarcia   do   późnych   godzin   nocnych,   a   nawet do   rana.   Przebywająca   tam   młodzież   zachowuje   się   głośno   i   zakłóca   ciszę   nocną   mieszkańcom.   Sprawą   powinna   się   zająć   Straż   Miejska   oraz   Policja.

Radny   Zdzisław   Kmieciak

245/XI/03   -   wpłynęło   do   mnie   pismo   dotyczące   rozbiórki   walącego   się   budynku gospodarczego   w   Czepinie   przy   ul. Grunwaldzkiej   44. Treść   pisma   w   załączeniu (strona 1, strona 2).

246/XI/03 -   podczas   remontu   drogi   na   trasie   Czepino   -   Stare   Brynki   uległy   uszkodzeniu elewacje   budynków   i   ogrodzenia.   W   styczniu   br. odbył   się   odbiór   drogi   po remoncie.   Wykonawca   drogi   zobowiązał   się   usunąć   uszkodzenia   w   marcu i   kwietniu   br.   Jednak   do   tej   pory   nie   usunięto   uszkodzeń.   Proszę   o   szybkie rozwiązanie   sprawy.

247/XI/03   -   samochody   ciężarowe   wożące   drewno   do GRYFSKAND-u   zniszczyły   drogę    przy   ul. Polnej   w   Żabnicy,   która   rok   temu   była   naprawiona.   Mieszkańcy   proszą o   naprawę   drogi.

248/XI/02   -   na   drodze   przy   świetlicy   w   Czepinie   pękło   lustro.   Proszę   o   wymianę.

Radny   Marek   Sanecki

249/XI/03   -   w   naszym   mieście   rośnie   bardzo   dużo   topoli. Szczególnie   dużo   jest   ich w   okolicy   stadionu. Są   one   bardzo   uciążliwe   dla   mieszkańców   szczególnie   w   okresie   pylenia. Uważam,   że   należy   wyciąć   wszystkie   topole   i   zaplanować racjonalna   politykę   nasadzenia   zieleni.   Celowe   było   by   zatrudnienia   w   PUK   osoby   odpowiedzialnej   za   kształtowanie   zieleni.   Obecnie   do   tego   celu zatrudniani   są   architekci.

Radny   Czesław   Kapusta

250/XI/03   -   popieram   interpelacje   radnego   Marka   Saneckiego.   Uważam,   że   należy kompleksowo   rozwiązać   sprawę   dotyczącą   drzew   w   całej   gminie.   Niektóre drzewa   zagrażają   bezpieczeństwu.   W   miejscowości   Wirów   cztery   drzewa nachylone   są   w   kierunku   budynku   mieszkalnego.   Mieszkańcy   tego   domu   żyją w   ciągłym   stresie.   Każda   wichura   grozi   zawaleniem   się   drzew   na   budynek. Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

  Radny   Ireneusz   Sochaj

251/XI/03   -   mieszkańcy   z   ul. Łużyckiej   nr   131 –137   skarżą   się,   że   po   każdej   ulewie   przed   ich   blokiem   tworzy   się bardzo   duża   kałuża.   Nie   ma   tam   studzienek odprowadzających   wodę.   Proszę   o   zajęcie   się   sprawą.

252/XI/03   -   ulica   Łużycka   w   Gryfinie   jest   drogą   krajową.   Kierowcy   nie   przestrzegają przepisów   drogowych   i   jadą   z   nadmierną   prędkością.   Nie   ma   tam   dodatkowych ograniczeń   takich   jak   progi   zwalniające, itp.   Należy   wystąpić   do   Policji o   egzekwowanie od   kierowców   przestrzegania   znaków   drogowych.

253/XI/03   -   Gryfino   leży   nad   rzeką,   przy   której   jest   piękny   Park   Krajobrazowy.   Komisja Planowania   Przestrzennego,   Gospodarki   Komunalnej,   Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   była   na   posiedzeniu   wyjazdowym   w   Parku   Krajobrazowym.   Wspólnie   z   Dyrektorem Parku p.Blandyną Migdalską   pływaliśmy   trzema   łódkami „kanu” po rzece. Uważam,   że   takich   łódek   powinno   pływać   po   rzece   trzydzieści   trzy,   a   nie   tylko   trzy.   Park   jest   „perełką”   na   naszym   terenie,   ale   nie   jest   to w   pełni   wykorzystane.  

254/XI/03   -   nigdzie   nie   ma   informacji,   że   w   parku   można   pływać   na   łódce. Ogólnie   bardzo mało   jest   informacji   o   odbywających się   imprezach,   takich   jak   np. zawodysportowo- pożarnicze,   itp. . Szczególnie   na   brak   informacji   skarżą   się   mieszkańcy osiedla   „Południe”   w   Gryfinie. Dlaczego   nie   zajmuje   się   tym   Biuro   Promocji?   

255/XI/03   -   wiem,   że   remont   nabrzeża   to   kosztowna   inwestycja.  Zbliża   się   jednak   750-lecie Gryfina   i   należy   zagospodarować   teren   po   prawej   stronie   mostu,   bo   wygląda   fatalnie.  

Radny   Czesław   Kapusta

256/XI/03   -   bardzo   zaskoczony   jestem   tym,   że   Międzyodrze   należy   do   gminy   Widuchowa, a   terytorialnie   leży   na   terenie   naszej   gminy.   Na   jakiej   podstawie   zrobiono   taki   podział   i   czemu   miał   on   służyć?   Proszę   o   wyjaśnienie   sprawy.

Radny   Janusz   Skrzypiński

257/XI/03   -   czy   podjęto   działania   w   sprawie   utworzenia   nowego   sołectwa   w   miejscowości Parsówek?   Interpelację   w   tej   sprawie   zgłosiłem   kilka   miesięcy   temu. Mówiłem   wówczas,   ze   wiąże   się   to   ze   zmianami   statutu.   Proszę   o   informację w   tej sprawie.