Porządek obrad

 Porządek obrad   XI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie   w  dniu  28  sierpnia  2003 r.  o  godz.  900.

I.  Sprawy  regulaminowe:

 1. otwarcie  obrad  i  stwierdzenie  quorum,
 2.  przyjęcie  protokołu  z  X  sesji.

II. Informacja  Burmistrza  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i  z  wykonania  uchwał  Rady.

III. Zgłaszanie  wniosków  Komisji  Rady.

IV. Zgłaszanie  interpelacji  i  zapytań  radnych.

V. Zmiany  w  uchwale  Nr  XXII/288/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  21  września  2000 r. w  sprawie  ustalenia wysokości  diet  radnych  i  sołtysów  -  DRUK  Nr  1/XI

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

 VI. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  zwrotu  kosztów  podróży służbowej  sołtysom  -  DRUK  Nr  2/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

VII. Zmiana  uchwały  Nr  XLVII/601/02  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  27  czerwca  2002 r.  dotyczącej  określenia  warunków  finansowania  i  wykonania dociepleń  budynków  komunalnych  w  Gminie  Gryfino  -  DRUK  Nr  3/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

VIII. Uchwalenie  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego miasta  i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Daleszewo  -  DRUK  Nr  4/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

  IX. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  skargi  p. Tadeusza  Garstki  -  DRUK  Nr  5/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

   X.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  dokonywania  oceny pracowników  mianowanych  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy w  Gryfinie  -  DRUK  Nr  6/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

XI. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  na  2003r. - DRUK Nr  7/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3.  podjęcie  uchwały.

 XII. Podjęcie  uchwał  w  sprawie:

 1. ustanowienia  służebności  gruntowej  przejazdu  i  przejścia  w  działkach  gminnych  213/4  i  214/1, położonych  w  obrębie  Radziszewo, gm. Gryfino - DRUK  Nr  8/XI
 2. przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  lokalu  użytkowego  oraz  do  oddania  w  użytkowanie  wieczyste  udziału  w  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Gryfinie  przy  ul. Grunwaldzkiej  nr 12 „b”  -  DRUK  Nr  9/XI.
 3. nieodpłatnego  nabycia  na  mienie  gminne  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  obrębie  Gardno  -  DRUK  Nr  10/XI. 
 4. sprzedaży  na  rzecz  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Dolna  Odra „  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  Gryfinie   w  obrębach  nr  3, 4  i  5  -  DRUK  Nr  11/XI
 5. nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  darowizny  od  Skarbu  Państwa  nieruchomości  gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie nr 5 - DRUK  Nr 12/XI
 6. zmiany  uchwały  nr  IX/131/03  z  dnia  26  czerwca  2003 r. - DRUK  Nr  13/XI.
 7. przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  części  nieruchomości   gruntowej,  położonej  w  obrębie  Wirów  -  DRUK  Nr  14/XI.

  odrębnie  do  każdego  projektu  uchwały

 •  stanowiska  Komisji  Rady,
 •  dyskusja,
 •  podjęcie  uchwały.

XIII. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego   Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  w  Gryfinie  --  DRUK  Nr  15/XI.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

XIV. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  w  pkt. IV.

XV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.