Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  na  XII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  25  września  2003  r.


Radny  Zenon  Trzepacz

267/XII/03  -  bardzo  często  na  drodze  nr  31  dochodzi  do  wypadków  drogowych.  Ostatnio  w  odstępie  dwóch  minut  doszło  do  dwóch  poważnych  kolizji.  Po  wypadku  na  jezdni  pozostało  rozbite  szkło,  części  plastykowe  po  zderzakach,  itp.

Proszę  o  rozwiązanie  problemu  związanego  ze  sprzątaniem  jezdni  po  wypadkach  samochodowych.

268/XII/03  -  na  przejściu  dla  pieszych przy Szkole Podstawowej w Radziszewie  zamontowane  jest  światło  włączane  ręcznie. Dzieci przebiegają  ulicę  przed  samochodami,  gdyż  kierowcy  nie  zważają  na  czerwone  światło.  Myślę,  że  jadący  z  przodu  samochód  ciężarowy  zasłania  czerwone  światło.  Uważam,  że  w  tym  miejscu należy  zamontować  światła  na  wysięgniku.  Przyczyni  się  to  do  większego  bezpieczeństwa  dla  pieszych.

269/XII/03  -  w  imieniu  swoim  i  rolników  z  gminy Gryfino  zwrócił  się  do  mnie  na  piśmie p. Edward  Szczepanik  o  obligatoryjne  umorzenie  III  raty  podatku  rolnego  z  powodu  tegorocznej  suszy.  Treść  pisma  w  załączeniu,

Radny  Czesław  Kapusta

270/XII/03  -  w  imieniu  mieszkańców  Gardna  chciałbym  dowiedzieć  się,  dlaczego  biblioteka  mieszcząca  się  w szkole  od  września  br. czynna  jest  tylko  do  godz. 14oo, a  nie  jak  poprzednio  do  godz. 18oo.  Dzieci  uczęszczające  do  szkół  w  Gryfinie   nie  mogą  korzystać  z  biblioteki.  Nie  mogą  z  niej  korzystać  również mieszkańcy  pracujący  poza  Gardnem.  Proszę  o  wyjaśnienie  sprawy.

271/XII/03  -  na  osiedlu  mieszkaniowym  w  Gardnie  wieczorami  jest  bardzo  ciemno. W  niektórych  miejscach  nie  ma  w ogóle  lamp.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

272/XII/03  -  nie  ma  oświetlenia  ulicznego  przy  ul.  Podgórnej  w  Wełtyniu.  Po  raz  kolejny  proszę  o  wykonanie  tam  oświetlenia  ulicznego.

Radny  Jan  Kozłowski

273/XII/03  -  dlaczego  podczas  trwania  akcji  ratunkowej  przy  wypadkach  drogowych  uczestniczy  tylko  Powiatowa  Straż  Pożarna  z  Gryfina.  Dlaczego  nie pomaga  w  ratowaniu  Straż  Pożarna  z  Dolnej  Odry?  Ostatnio  w  wypadku  drogowym  koło  Dolnej  Odry  człowiek  uwięziony  w  samochodzie  czekał  na  pomoc  pół  godziny.  Pomiędzy  tymi  Strażami  powinna  istnieć  współpraca. Proszę  o  wyjaśnienie  sprawy.

Radny  Antoni  Rak

274/XII/03  -  kilka  dni  temu  pod  wiaduktem  przy  ul.  Grunwaldzkiej  utknął  TIR.  Kierowca  był  załamany,  bo  zerwał  całą  plandekę.  Pod  wiaduktem  uszkodzone  są  belki  metalowe  i  wystają  z  nich  ostre  krawędzie, które  należy usunąć. Ponadto  należy jeszcze raz dokonać  pomiaru  wysokości  przepustu  pod  tunelem. Może okazać się,  że  po  remoncie  drogi  wysokość  jest  mniejsza  niż  3,5  metra.  Trzeba  również  dobrze  oznakować  przejazd  pod  tunelem,  tak  by  było  to  widoczne  z  daleka.

Radna  Magdalena  Chmura

275/XII/03  -  Honorowi  Dawców  Krwi  proszą  o  pomoc  finansową  na  zorganizowanie obchodów  45 – lecia  powstania  Klubu  Honorowych  Krwiodawców.  Proszą  również  o  pomoc  w  zorganizowaniu  jubileuszu. Chcieli  by  wiedzieć,  czy   istnieje  możliwość  zorganizowania  obchodów  w  sali  obrad  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Gryfinie. Wpłynęło  do  mnie  pismo ( strona1,  strona2strona3strona4strona5)  w  którym  Klub  Honorowych  Dawców  Krwi  przy PCK  w  Gryfinie  zwraca  się  do  p. Burmistrza  z  prośbą  o objęcie  patronatu  nad  Klubem.   Pismo  w  załączeniu.  Władze  Miejskie  Szczecina  zagwarantowały  dla  Honorowych  Dawców  Krwi darmowe  przejazdy  autobusami  po  Szczecinie.  Było  by  wskazane,  aby  nasza  gmina  dla  najbardziej  zasłużonych  dawców  krwi  również  zagwarantowała darmowe  przejazdy  autobusami.

Radny  Janusz  Skrzypiński

276/XII/03  -  należy  dokonać  przeglądu  drzew  rosnących  na  poboczach  dróg  gminnych  i  tam  gdzie  istnieje  potrzeba  dokonać  przecinki.  Szczególnie  chodzi  mi o  wycięcie  drzew  na  trasie  Dołgie – Swochowo.  Są  tam  stare  drzewa,  które zagrażają  bezpieczeństwu  na  drodze.

277/XII/03  -  na  terenie  miasta  i  gminy  trwa  wymiana  oświetlenia  na  energooszczędne.  Ustawiono nowe  słupy,  na  których  umocowane  są  lampy  uliczne.  Wszystko  było  by  dobrze  gdyby  nie  to,  że  słupy  przechylone  są  w  lewo  lub  prawo. Ponadto  jedna  lampa  przy  ul.  1  Maja  ustawiona  jest  na  środku  chodnika. Proszę  o  dopilnowanie,  by  słupy  były  ustawione  pionowo,  a  lampa  została przesunięta  na  brzeg  chodnika.

278/XII/03 -  proszę  o  przedstawienie  informacji,  ile  faktycznie  wynoszą  długi  PEC  i  z  czego  to  wynika.

Radny  Jan  Bielecki

279/XII/03  -  na  parkingu  przed  Urzędem  Miasta  i  Gminy  brakuje  miejsc  dla  parkujących samochodów. Dlaczego  ulica  Niepodległości, na  odcinku  od  ul.1 Maja  w  kierunku  Przychodni  Zdrowia  jest  zamknięta  dla  ruchu?  Można   tam  wyznaczyć  co  najmniej  15  miejsc  parkingowych.  Natomiast  przy  ulicy Parkowej  parkujące  samochody  często  uniemożliwiają  dojazd  karetce Pogotowia  Ratunkowego. Przy  samej  Przychodni  Zdrowia  samochody  parkowane  są  nawet  na  trawniku.  Natomiast  za  Przychodnią  Zdrowia  jest  dużo wolnego  miejsca  i  tam  można  by  zrobić  parking. W  celu  powiększenia  miejsc parkingowych  można  by  również  zamknąć  ulicę 1  Maja,  przy  dworcu  kolejowym  w  Gryfinie  przynajmniej  do  godz.17oo. Wówczas  można  by  wykonać  tam  podwójny  parking.  Do  dworca  PKP można  by  dojechać  od  ulicy  Grunwaldzkiej.

280/XII/03  -  uważam,  że  na  Górnym  Tarasie  w  Gryfinie  należy  ustawić  dwustronną  zamykaną  tablicę  informacyjną.  Na  tablicy  powinny  być  umieszczane  informacje  o  tym,  co  dzieje  się  w  gminie.

281/XII/03  -  bardzo  często  uczęszczana  jest  droga  przez  pieszych  i  rowerzystów  na  trasie od  Elektrowni  Dolna  Odra  w  kierunku  Nowego  Czarnowa.  Na  tym  odcinku  zdarzają  się  wypadki  drogowe.  Należy  zwrócić  się  do  zarządcy  drogi  o  wykonanie  chodnika  oraz  oświetlenia  ulicznego  lub  wykonanie  ścieżki rowerowej. 

Radna  Krystyna  Gazdecka

282/XII/03  -  czy  w  programie  dotyczącym  budowy  przystanków  autobusowych  w  naszej gminie  jest  ujęta  budowa  przystanku  w   Żabnicy,  przy  ul  3  Maja?

Radny  Kazimierz  Płonka

283/XII/03  -  sala  obrad  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  jest  w  opłakanym  stanie.  Ze  ścian  odpada  tynk. Zbliżają  się  obchody  750-lecia  Gryfina.  Uważam,  że  należy  wyremontować  salę.

Radna  Lidia  Karzyńska – Karpierz

284/XII/03  -  na  przejściu  dla  pieszych  przy  ul.  Krasińskiego  w  Gryfinie  od  początku września  br.  nie  działają  światła  Dzieci  idąc  do  szkoły  przechodzą  w  tym   miejscu  jezdnię.  Jest  bardzo  niebezpieczne.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.   

285/XII/03  -  zaniedbana  i  nie  oczyszczona  jest  ścieżka  rowerowa  oraz  droga  w  kierunku  przejścia  granicznego  w  Gryfinie.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

Radna  Janina  Nikitińska

286/XII/03  -  proszę  o  zamontowanie  lampy  ulicznej  przy  ul. Mazurskiej  w  Gryfinie,   naprzeciw  gazowni. Wieczorem  jest  tam  bardzo  ciemno.

Radny  Zdzisław  Kmieciak

287/XII/03  -  mieszkańcy  Nowych  Brynek  z  ul. Szczecińskiej  4  proszą  o  ustawienie lustra  przy  wyjeździe  z  tej  miejscowości  w  kierunku  Gryfina. Przy  wyjeździe na  łuku  drogi  jest  bardzo  zła   widoczność. Proszę  o  zajęcie  się  sprawą.

288/XII/03  -  przed  przejazdem  kolejowym  jadąc,  od  strony  Czepina  w  kierunku  Żabnicy   jest  odkryta  studzienka.  Proszę  o  zajęcie  się  sprawą,  bo  może  dojść  do  tragedii.

289/XII/03  -  mieszkańcy  Czepina  i  Nowych  Brynek  wiedzą,  że  wykonawca  drogi  nr  31 przekazał  do  gminy  pieniądze  na  wykonanie  napraw  gwarancyjnych. Proszę  o  jak  najszybsze  usunięcie  powstałych  usterek.

Radny  Marek  Sanecki

290/XII/03  -  chciałbym  dowiedzieć się, czy  można  zamontować  progi  zwalniające  na  ulicach: Władysława  Andersa  i  Okrężnej  w  Gryfinie?  Przy  tych  ulicach  mieszczą  się  warsztaty  samochodowe,  a  w  ich  pobliżu  jest  przystanek  autobusowy.  Kierowcy  wyjeżdżając  z  warsztatów  jadą  z  nadmierną prędkością,  co  stwarza  duże  zagrożenie  na  drodze.

Radna  Janina  Nikitińska

291/XII/03 - interpelacja w sprawie  przygotowania  do  obchodów 750-lecia Gryfina  w załączeniu.

292/XII/03  - ponowienie  interpelacji  w  sprawie  remontu  drogi  wewnętrznej  między  ulicą  Flisaczą,  a  torami  kolejowymi.  Treść  w załączeniu.

Przewodniczący  Rady  Jan  Ragan

293/XII/03  -  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gryfinie  zwróciła  się  do  Rady  z  prośbą o  rozważenie  możliwości  dofinansowania  termomodernizacji  ścian zewnętrznych  budynku  przy  ul. Grunwaldzkiej  9  w  Gryfinie  -  pismo  w  załączeniu.  W/w  pismo  kieruję  do  p.  Burmistrza  z  prośbą  o  rozpatrzenie  wniosku  przy  projektowaniu  budżetu  na  2004  rok.

Radny  Kazimierz  Fischbach

294/XII/03  -  wnioskuję  do  Komendanta  Policji  w  Gryfinie  i  do  Pana  Burmistrza    o  podjęcie  działań  związanych  ze  wzmożeniem  kontroli  na  Górnym  Tarasie  w  Gryfinie.  Szczególnie  chodzi  mi  o  soboty  i  w  niedziele.  W  tych  dniach  młodzież   we  wczesnych  godzinach  rannych  wraca  z  dyskoteki i  zachowuje  się bardzo  głośno.  Mieszkańcy  skarżą  się  na  brak  kontroli  policyjnej.

Radny  Zdzisław  Kmieciak

295/XII/03  -  proszę  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  wykonanie  oświetlenie  ulicznego  przy  drodze  powiatowej  na  trasie  Daleszewo – Dębce. 

296/XII/03  -  proszę  o  wystąpienie  do Komendy Policji  w  Gryfinie  o  wzmożenie  patroli  w  godzinach  wieczornych  przy  Szkole  Podstawowej  w  Żabnicy,  gdyż  źle  się  tam dzieje. 

297/XII/03 podczas  malowania  Szkoły  Podstawowej  w  Żabnicy  w  jednym  z  pomieszczeń  miała  powstać  świetlica.  Proszę  o  przyspieszenie  wykonania  zadania.  Być  może przyczyni  się  to  rozwiązania   istniejącego  tam  problemu  z  młodzieżą.   

Radny  Czesław  Kapusta

298/XII/03 -  około  1,5  roku  temu  przystąpiono  do  opracowania  planu  zagospodarowania    przestrzennego  miejscowości  Wełtyń. Pół  roku  temu  zakończono  opracowanie   planu. Do  tej  pory  plan  nie  został  podpisany.  Prawdopodobnie  przyczyną takiego  stanu  rzeczy  jest  zmiana  przeznaczenia  części  gruntów.   Chciałbym  wiedzieć  na  jakim  etapie  jest  realizacja   zadania?

Radny  Zenon  Trzepacz  

299/XII/03 -  w  Łubnicy  powstała  firma  LOKA. Mieszkańcy  Łubnicy  chcieli, by  ustawiono  lustro  na  drodze, dzięki  któremu  łatwiej  będzie  włączyć  się  do  ruchu.  Otrzymałem odpowiedź  z  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych,  w  której  Dyrektor  Matecki  pisze,  że  nie  widzi  takiej  konieczności.  Proponuję,  aby  Pan  Burmistrz  zaprosił  Dyrektora  GDDK, damy  mu  samochód  i  poprosimy, by  w  godzinach  szczytu  bezpiecznie  włączył  się  do  ruchu.  Uważam,  że  Dyrektor  Matecki  lekceważy  wszystkich  mieszkańców.  Do  sprawy  podszedł  jak  typowy  urzędnik.