Porządek obrad

Porządek obrad  XII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 25 września 2003 r. o godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. - DRUK Nr 1/XII. uwagi i wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy - DRUK Nr 2/XII. uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - DRUK Nr 3/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino -DRUK Nr 4/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino-Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 - DRUK Nr 5/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 6/XII
 2. sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 6-1/XII,
 3. sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 6-2/XII,
 4. zmiany uchwały nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A - DRUK Nr 6-3/XII.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XI. Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr 7/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 9/XII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.