Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania   radnych   zgłoszone   na  XIV   sesji   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie w   dniu   30   października   2003   r.


Radny Antoni Rak 
300/XIV/03 - proszę o pisemną informację w następujących sprawach:

  1. czy gmina przygotowana jest do pomocy osobom bezdomnych w okresie zimowym? Są to osoby bez pracy oraz bez środków do życia.
  2. czy osoby o niskich dochodach oraz nie posiadający pracy zaopatrzeni  zostali w opał na okres zimowy? 
  3. Czy Straż Miejska wspólnie z Policją przeprowadzili kontrolę na ogródkach działkowych, w piwnicach oraz w innych miejscach pod kątem przebywania  tam osób bezdomnych?
    Chciałbym wiedzieć, gdzie osoby bezdomne w czasie trwania zimy znajdą
    schronienie?

301/XIV/03 - cieszę się, że zgodnie z moją interpelacją wycięto drzewo przy zbiegu ulic Zygmunta Krasińskiego i Wojska Polskiego w Gryfinie.
Należy również wyciąć dwa drzewo i złagodzić zakręt po przeciwnej stronie drogi, u zbiegu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego w Gryfinie. Jest tam  bardzo zła widoczność. W przyszłości, w tym miejscu trzeba będzie 
zamontować światła. Może uda się to wykonać w przyszłym roku. 
Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
302/XIV/03 - 8 lipca br. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wizytowała wysypisko śmieci w Gryfinie. Chciałbym wiedzieć, czy podjęto działania związane z powstaniem drugiej kwatery? Kiedy nastąpi rozpoczęcie  w/w inwestycji? Czy nie grozi nam zamknięcie istniejącego wysypiska  w przypadku, gdy nie zostanie utworzona druga kwatera?

303/XIV/03 - trwa usuwanie garaży blaszanych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Należy  dopilnować, by właściciele zostawiali porządek po usunięciu swoich garaży.  Obecnie na placu tym leżą różne części samochodowe oraz śmiecie.
Proszę o zajęcie się sprawą. 
 
304/XIV/03 - ponawiam interpelację dotyczącą sfrezowania garbów na ulicy Grunwaldzkiej  i Wojska Polskiego w Gryfinie. Z uwagi na istniejące garby jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi.

Radny Czesław Kapusta
305/XIV/03 - przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie powinny powstać dwa przystanki autobusowe PKS "na żądanie". Wcześniej należy wyciąć tam dwa drzewa, o których mówił radny Antoni Rak, zrobić chodnik i zatokę autobusową. 
Jest to bardzo pilna sprawa.

306/XIV/03 - w Wełtyniu przy ul. Podgórnej należy zamontować dwie lampy uliczne.
Proszą o to mieszkańcy z w/w ulicy. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem już kilka razy, ale bez efektu.

307/XIV/03 - przy posesjach p. Kupińskiego i p. Jaworskiego w Wirowie należy wyciąć usychające drzewa. Istnieje obawa, że przy silnym wietrze drzewa  przewrócą się na budynki mieszkalne. Zagraża to życiu mieszkańców tych
posesji. Uważam, że życie ludzkie ważniejsze jest od rosnącego drzewa.
Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Zenon Trzepacz
308/XIV/03 - na wiadukcie, przy ul. Pomorskiej w Gryfinie jest obraźliwy napis. Proszę o usunięcie w/w napisu.

Radna Krystyna Gazdecka
309/XIV/03 - uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym przygotowań organizacyjnych w związku z obchodami 750-lecia Gryfina. Na spotkaniu Pan Burmistrz  powiedział, że w 2004 roku nastąpi otwarcie przejścia granicznego Gryfino - Mescherin. Wszyscy czekamy na realizację tego zadania. Wobec powyższego chciałabym wiedzieć, jakie konkretnie działania podjęła gmina w 2003 roku  w sprawie przyspieszenia otwarcia przejścia granicznego? Przejrzałam
wszystkie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino od stycznia br.  i nie znalazłam żadnej wzmianki w tej sprawie. Proszę o pisemną odpowiedź.

Radny Jan Kozłowski
310/XIV/03 - na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą zintegrowania działań Straży Pożarnych. z Gryfina oraz Straży Pożarnej z Dolnej Odry. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałbym wiedzieć, w jakiej formie połączą siły wszystkie Straże Pożarne, tj: Ochotnicza Straż Pożarna, Powiatowa Straż Pożarna oraz Straż Pożarna
z Dolnej Odry? Nie może być tak, że człowiek uwięziony w samochodzie nie otrzymuje pomocy przez pół godziny. Tak było podczas wypadków  drogowych, które miały miejsce w tym samym czasie w Daleszewie i Nowym Czarnowie. Proszę o informację w tej sprawie. Taką informację powinni otrzymać wszyscy radni.

Radny Antoni Rak
311/XIV/03
- na drodze powiatowej w kierunku Chwarstnicy, przed rozwidleniem dróg w kierunku Wirowa i Wirówka ustawiono dużą tablicę informacyjną w języku niemieckim. Dlaczego nie ma tam również napisu w języku polskim?
Proszę o umieszczenie na w/w tablicy napisu także w języku polskim.

Radna Magdalena Chmura
312/XIV/03 - w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych proszę Policję i Straż Miejską o wzmożenie patroli na ulicach naszego miasta, a szczególnie  w okolicy cmentarza.

313/XIV/03 - należy wymienić flagi na terenie naszego miasta, bo te które obecnie zdobią  miasto są brudne. Takie flagi wiszą przy baszcie i przy fontannie. 
Flaga przy baszcie ma również złamany maszt.

Radny Ireneusz Sochaj
314/XIV/03
- chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość zamontowania sygnalizacji  dźwiękowej na przejściu dla pieszych w okolicy Szkole Podstawowej  Nr 1 w Gryfinie oraz na przejściu dla pieszych przy Szkole Specjalnej, gdzie
obecnie montowane są światła?
W tej okolicy mieszka niewidoma osoba, która codziennie pokonuje  w/w odcinek drogi. Dzieci robiąc sobie żarty informują w/w osobę, że droga jest wolna, a w tym właśnie czasie przejeżdża samochód.

315/XIV/03 - droga betonowa biegnąca od ul. Sportowej w Gryfinie w kierunku "Laguny"  jest zamknięta. Natomiast od strony "Laguny" w kierunku obiektów sportowych na drodze nie ustawiono żadnego znaku. Wykorzystują to 
młodzi ludzie i urządzają tam tor wyścigowy. Przeszkadza to spacerowiczom. 
Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Kazimierz Płonka
316/XIV/03 - w bardzo złym stanie jest droga na odcinku od ul. Marii Konopnickiej w Gryfinie, wzdłuż bloku kolejowego, aż do Przychodni Zdrowia.  Niepełnosprawni z Górnego Tarasu mają bardzo utrudnione dojście do
Przychodni Zdrowia. Proszę o naprawę w/w drogi.

Radny Zenon Trzepacz
317/XIV/03 - proszę, aby od następnej sesji na korytarzu przy sali obrad nie stały  popielniczki. Papierosy można palić tylko w wyznaczonym miejscu i należy tego kategorycznie przestrzegać. 

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radna Janina Nikitińska
318/XIV/03 - interpelacja w załączeniu.  

319/XIV/03 - interpelacja w załączeniu

Radna Krystyna Gazdecka
320/XIV/03 - interpelacja w załączeniu  ( strona_1  strona_2 )

Radna Magdalena Chmura
321/XIV/03 - interpelacja w załączeniu. ( strona_1   strona_2 )