Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje  i  zapytania   radnych   zgłoszone  na  XV  sesji   Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  4  grudnia  2003r.


Radny Maciej Szabałkin 
322/XV/03 - w ostatnim czasie w mediach ujawniono aferę w PKP. Sprawa dotyczy tego, że  podwykonawcy wspólnie z niektórymi członkami Dyrekcji wystawiali faktury  na fikcyjne prace. W ten sposób wyłudzili od PKP około 10 mln zł.  Prawdopodobnie taka sytuacje jest również w PEC w Gryfinie. Sprawa,  o której mówię miała miejsce w czasie, kiedy nadzór właścicielski nad spółką  sprawowali działacze z ramienia SLD. Podczas inwentaryzacji majątku  w spółce ujawniono, że długość rurociągu na odcinku od Zespołu Elektrowni  Dolna Odra w Nowym Czarnowie do Centrali Nasiennej w Gryfinie była  zawyżona o około 800 metrów. Podczas ogłoszenia przetargu na inwestycję  pod nazwą "termoizolacja rurociągu" zawyżono wysokość zamówienia.  W ten sposób faktura wystawiona przez wykonawcę zamówienia naraziła spółkę PEC na straty. Chciałbym wiedzieć, czy Pan Burmistrz jako   reprezentant lokalnej społeczności zamierza wystąpić do prokuratury o zbadanie sprawy? 

323/XV/03 - w tym roku rozstrzygnięto przetarg na ogłoszenia publikowane przez Urząd  w prasie lokalnej. Pomysł był dobry, bo wybrano najlepszą ofertę, a gmina  płaci mniej za swoje ogłoszenia. Chciałbym wiedzieć, dlaczego po  rozstrzygnięciu przetargu jeden z lokalnych tytułów, który nie wygrał przetargu  nadal drukuje ogłoszenia z Urzędu? Czy gmina drukując te same ogłoszenia   w dwóch różnych tytułach lokalnych nie wydaje niepotrzebnie pieniędzy?

Radni Antoni Rak
324/XV/03 - przed kilkoma dniami ponownie pod wiaduktem zaklinował się TIR.   Zgłaszałem już interpelację aby jeszcze raz dokonać pomiaru wysokości  przepustu pod tunelem. Może okazać się, że po remoncie drogi wysokość jest  mniejsza niż 3,5 metra. Trzeba oznakować przejazd pod tunelem, tak by  oznakowanie było widoczne z daleka. Jednak właściciel drogi nic nie robi w tej sprawie. Należy jak najszybciej zająć się sprawą.

325/XV/03 - przy wjazdach do centrum Gryfina od ulic Pomorskiej, Wojska Polskiego oraz  od Łużyckiej w kierunku Armii Krajowej nie ma żadnych oznakowań  informujących kierowców którędy mogą poruszać się TIR-y.  Proszę o umieszczenie takich oznakowań. 

326/XV/03 - jezdnia za wiaduktem w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gryfinie jest bardzo  pofałdowana. Należy wyrównać nawierzchnię drogi..

327/XV/03 - w Gryfinie przy ul. Łużyckiej zlokalizowanych jest kilka przejść dla pieszych. Podczas pory wieczorowej i nocnej, kiedy jest mgła przejścia te są słabo  widoczne. Należy zamontować górne oświetlenia, które będą je oświetlały

Radny Marek Sanecki
328/XV/03 - czy nasza gmina ma korzyści z członkostwa w Zachodniopomorskiej  Regionalnej Organizacji Turystycznej? W przyszłym tygodniu odbędzie się  walne zebranie członków w/w Organizacji. Będzie podjęta decyzja o ustaleniu składki członkowskiej na przyszły rok. Nie wiem, czy należy jechać na to  spotkanie? Z tego co wiem, to gmina nie ma żadnych korzyści z przynależności  do tej Organizacji.

329/XV/03 - czy nasza gmina ma wpływ na wycięcie słupa, który kiedyś służył do  podtrzymywania linii energetycznej do Niemiec? W Gryfinie wycięto trzy  takie słupy. Pozostał tylko ten przy Odrze. Uważam, że szpeci on miasto  i dlatego należy go wyciąć.

Radna Magdalena Chmura
330/XV/03 - prawie od roku działa w gminie komórka audytu. Jakie obszary w gminie  i jednostkach organizacyjnych gminy poddano zbadaniu przez tę komórkę?   Powinien już być skonstruowany plan prac audytorskich na przyszły rok.  Czy zatwierdzono już taki plan i czy był on konsultowany z Komisją   Rewizyjną?

331/XV/03 - na sesji 26 września br. w imieniu krwiodawców z Gryfina skierowałam do   Pana Burmistrza wniosek. Czy przeprowadzono już negocjacje z PKS  w sprawie bezpłatnych przejazdów dla naszych krwiodawców? Na jakim etapie  jest załatwienie tej sprawy?

332/XV/03 - światła zamontowane na ul. Łużyckiej w Gryfinie, przy Szkole Specjalnej zagrażają bezpieczeństwu na drodze, gdyż w bardzo krótkich odstępach czasu  zmieniają się. 

333/XV/03 - na jakich warunkach zawarto umowę w sprawie dojazdów dzieci do szkół?

334/XV/03 - w planie pracy Rady na 2003 rok w miesiącu październiku ujęty jest punkt dot. "Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na rok 2004". Do tej pory nie otrzymaliśmy materiału w tej  sprawie. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

Radny Janusz Skrzypiński
335/XV/03 - Pan Burmistrz w informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej  powiedział, że zostały wydane pozytywne decyzje odnośnie odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Gryfino dla dwóch firm. Jedna firma  jest z Mrzeżyna, a druga ze Szczecina. Czy firmy wchodzące na rynek  Gryfiński będą konkurowały z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych? Jeżeli  tak, to jaką korzyść będą z tego mieli mieszkańcy gminy Gryfino? Czy wchodzące firmy są tańsze od PUK i odbiorem jakich odpadów  komunalnych będą się zajmowały? Czy w/w firmy będą korzystały z naszego  wysypiska komunalnego, jeżeli tak, to jakie opłaty będą ponosiły z tego  tytułu?

Radny Zdzisław Kmieciak
336/XV/03
- kiedy zostaną naprawione szkody powstałe w wyniku modernizacji drogi nr 31? Szkody miały być usunięte do 20 października br., ale do tej pory tego nie zrobiono.

337/XV/03 - kiedy będzie ustawione lustra przy wyjeździe z Nowych Brynek w kierunku  Gryfina. Interpelację w tej sprawie zgłosiłem na jednej z wcześniejszych sesji ale do tej pory nie wykonano zadania. Nie udzielono mi również odpowiedzi  w tej sprawie.

Radny Zenon Trzepacz
338/XV/03
- w jakich okolicznościach w Daleszewie i Radziszewie zostały zdjęte znaki drogowe ograniczające prędkość dla samochodów ciężarowych TIR do   40 km/godz? Proszę o przywrócenie w/w oznakowania.

Radny Czesław Kapusta
339/XV/03 - proszę o przekazanie przez PEC na rzecz lokalnej społeczności w Gardnie  pomieszczeń po byłej kotłowni. Uwolnione pomieszczenie zagospodarowali  sportowcy z klubu GROT na bazę socjalną. Obecnie trwa prywatyzacja PEC   i dlatego proszę o pozytywne załatwienie prośby.

340/XV/03 - należy wymienić okna w budynku głównym po byłej szkole w Wełtyniu. W budynku tym mieści się sala internetowa, świetlica wiejska, biblioteka.  Spotyka się tam kapela "Wełtynianka", zespół dziecięcy "Promyki".  Stowarzyszenie Miłośników Agroturystyki Wełtynia partycypuje w kosztach  utrzymania budynku. Ze względu na nieszczelne okna koszt utrzymania   budynku w okresie zimowym jest większy. Mieszkańcy Wełtynia wiele prac   wykonali w zakresie własnym.

341/XV/03 - droga z Wełtynia w kierunku Czepina jest w bardzo złym stanie. W naszej  gminie nie ma już gorszej drogi niż ta. Proszę o naprawę w/w drogi.

342/XV/03 - sprzedany został Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji "Rusałka". W związku  z powyższym należy zrobić wszystko, by jak najszybciej powstała plaża nad  jeziorem Wełtyń.

343/XV/03 - proszę o ujęcie w budżecie gminy zadania "wykonanie szamba w Wirówku".

344/XV/03 - proszę o wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Długiej w Wirowie.

Radny Zdzisław Kmieciak
345/XV/03 - otrzymałem odpowiedź na interpelację, której nie zgłosiłem. Sprawa dotyczy świetlicy w Żabnicy. W styczniu br. rozmawiałem w tej sprawie z Zastępcą  Burmistrza p. Eugeniuszem Kudukiem. W rozmowie uczestniczył również   Pan Burmistrz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dyrektor  Szkoły w Żabnicy oraz sołtys. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły   i p. Naczelnikiem było przyzwolenie Pana Burmistrza na wyremontowanie  kotłowni na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żabnicy. Pomieszczenie miało być wyremontowane przy pomocy mieszkańców.  Proszę, aby do sprawy ustosunkował się Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz  Kuduk, który uczestniczył w rozmowie.

Radna Magdalena Chmura
346/XV/03 - zbliżają się święta, a wraz z nimi handel obwoźny choinek i karpi. Dotarła do mnie informacja, że nie będzie prowadzona sprzedaż na Placu Księcia  Barnima I, ani przy fontannach. Proszę o zdementowanie tego.  Chciała bym wiedzieć, ile będą wynosiły stawki za wynajęcie placu pod   sprzedaż karpi i choinek? Nigdzie nie znalazłam takiej informacji.

Radni Antoni Rak
347/XV/03
- apeluje o uruchomienie Muzeum Regionalnego w Gryfinie. Może ono powstać w budynku po młynie. Budynek jest własnością prywatną, ale wszystko  wskazuje na to, że można go odzyskać. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą.

348/XV/03 - rozpoczęto już sprzedaż artykułów pirotechnicznych. Proszę, aby Straż Miejska  oraz Policja pełnili nadzór nad sprzedażą. Chodzi o to, by nie sprzedawano  w/w artykułów dzieciom

349/XV/03 - na skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Pomorskiej w Gryfinie ustawiono znak  zakazu skrętu w prawo. Należy jak najszybciej przywrócić możliwość skrętu  w prawo, tj. w ulicę Hugo Kołłątaja. Radni już wcześniej zgłaszali interpelację  w tej sprawie, ale do tej pory nie została ona załatwiona. 

Interpelacje w formie pisemnej złożyła radna Janina Nikitińska
350/XV/03 - interpelacja w załączeniu. 
351/XV/03 - interpelacja w załączeniu.