Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania   radnych   zgłoszone   na  XVIII    sesji   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie w   dniu   26  lutego   2004   r.


Radny Mieczysław Sawaryn
379/XVIII/04
- mieszkańcy ulic Armii Krajowej i Artyleryjskiej w Gryfinie otrzymali  informację, że będą zobowiązani do płacenia opłat adiacenckich. Opłaty będą wynosiły od 2 tys. zł do kilku tysięcy. Dla przeciętnej rodziny są to bardzo wysokie kwoty. Na zgromadzenie takiej kwoty potrzebny jest długi okres czasu. Chciałbym dowiedzieć się, czy mieszkańcy tych ulic   z odpowiednio wcześniejszym wyprzedzeniem otrzymali informację w tej sprawie? Jak będzie rozwiązany ww. problem?

Radny Antoni Rak
380/XVIII/04
- wpłynęło do mnie pismo od mieszkańców wsi Żórawie i Szczawno  z prośbą pomoc finansową na przeprowadzenie remontu dróg w tych miejscowościach. Treść interpelacji w załączeniu. ( strona_1   strona_2 )

381/XVIII/04 - zbliża się termin uroczystej sesji, a w niektórych punktach naszego miasta  jest bardzo brudno. Przykładem tego jest plac przed budynkiem hotelu  "Pod Platanem". Leży tam pełno śmieci i zgarniętych liści. Następnym takim miejscem jest skarpa kolejowa. Należy jak najszybciej uporządkować wskazane tereny.

382/XVIII/04 - do tej pory na skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Pomorskiej w Gryfinie  nie usunięto znaku zakazu skrętu w prawo, tj. w ulicę Hugo Kołłątaja.  W imieniu kierowców domagam się usunięcia znaku zakazu.

383/XVIII/04 - park w Gryfinie nazwaliśmy im. Stanisławy Siarkiewicz. Do dnia  dzisiejszego nie zmieniono tablicy z nazwą parku. Należy jak najszybciej zmienić tablicę z nazwą parku.

384/XVIII/04 - gmina Gryfino wspólnie z PUK powinni zakupić windę do opuszczania trumien do grobu. W innych miastach już dawno zakupiono takie  urządzenie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Fischbach
385/XVIII/04 - w imieniu mieszkańców Gryfina proszę o uruchomienie pociągu  odjeżdżającego o godz. 900 z Gryfina do Szczecina. Treść interpelacji w załączeniu. ( strona_1   strona_2 strona_3   strona_4 )

Radny Jan Ragan
386/XVIII/04 - wpływają do mnie wnioski wyborców w sprawie poprawy komunikacji w Gryfinie. Chciałbym dowiedzieć się co będzie z budową obwodnicy, na którą mieszkańcy oczekują już od kilkunastu lat? W ostatnim czasie Pan Burmistrz w gazecie "7 DNI Gryfina" przeprowadził sondaż, na co  należy przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży PEC. Wypowiedzi były różne. Chcę poinformować, że załoga Zespołu Elektrowni Dolna Odra oczekuje, że w jak najszybszym czasie zostanie wybudowana obwodnica. Jadąc rano do pracy lub wracając z niej o godz. 15 00, przy najmniejszej kolizji następuje całkowita blokada ulicy Łużyckiej. Obecnie w godzinach szczytu  z Elektrowni Dolna Odra do Gryfina jedzie się pół godziny. Dlatego też załoga Elektrowni uważa, że przynajmniej część pieniędzy ze sprzedaży  PEC należy przeznaczyć na budowę obwodnicy. Pozostałe środki na  budowę obwodnicy powinny pochodzić ze środków unijnych. Proszę, aby  p. Burmistrz w miarę możliwości określił termin realizacji tego zadania.  Czy wykonano już dokumentację? Chodzi mi o odcinek od skrzyżowania  w Pniewie do wyjazdu przy wodociągach w kierunku Czepina. Taką  informację należy podać do publicznej wiadomości w tygodniku  "7 DNI Gryfina". 

Radny Czesław Kapusta 
387/XVIII/04 - mieszkańcy Wirowa i Wełtynia pytają, czy w roku bieżącym wykonany  będzie projekt na budowę kanalizacji ścieków w tych miejscowościach.  Wykonanie zadania odwlekane jest już kilka lat. Sprawa jest bardzopilna i należy ją jak najszybciej rozwiązać. 

388/XVIII/04 - na jakim etapie jest rozwiązanie sprawy dotyczącej odprowadzania ścieków z Drzenina?

Radna Krystyna Gazdecka
389/XVIII/04 - 17 marca 2003 r. otrzymałam odpowiedź na moją interpelację dot. zamontowania progów spowalniających na ul. Słowiańskiej w Gryfinie.  W odpowiedzi poinformowano mnie, że sprawę skierowano do zarządcy  drogi, tj. Powiatowego Zarządu Dróg, który z kolei przekazał sprawę do zaopiniowania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście Gryfińskim. Po uzyskaniu stanowiska od zarządcy dróg miałam być  poinformowana o podjętych działaniach.  Do tej pory nie otrzymałam informacji, że przy tej ulicy nie można zamontować progów spowalniających, a są one bardzo potrzebne.  Proszę o zajęcie się sprawą.

390/XVIII/04 - wnioskuję o wykonanie w miarę możliwości chodnika przynajmniej po 
jednej stronie ul. Słowiańskiej w Gryfinie. Jest to droga wąska, na której 
odbywa się duży ruch, a z żadnej strony drogi nie ma chodnika.

391/XVIII/04 - w ubiegłym roku zgłosiłam interpelację w sprawie zagospodarowania placów przy ulicach: Słowiańska - Targowa i Słowiańska - Garbarska w Gryfinie  z przeznaczeniem na parkingi samochodowe. Wiem, że zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego teren ten przewidziany jest pod usługi komercyjne. Rozumiem, że zapleczem parkingowym dla tego rejonu jest teren, na którym obecnie stoją garaże blaszane. Jednak zanim dojdzie do  wykorzystania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem można je wykorzystać jako parkingi. Wystarczy tylko wyrównać teren i określić miejsca, naktórych mogą parkować samochody. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Marek Sanecki
392/XVIII/04 - w ubiegłym roku zatrudniono architekta do spraw zieleni w naszym  mieście. Jednak do tej pory nie widać żadnych efektów jego pracy.  Chciałbym wiedzieć, czy wypracowano koncepcję odnośnie zieleni w naszym mieście? Czy zatrudniony architekt jeszcze pracuje? Czy będą kontynuowane   prace w tym zakresie? Niedługo rozpocznie się wiosna, która jest najlepszym okresem do prowadzenia prac związanych z zielenią.

393/XVIII/04 - w okresie zimy miały być wycięte wszystkie topole w okolicy stadionu. Zima się kończy, a topole nadal rosną. Dlaczego do tej pory nie wykonano  zadania?

394/XVIII/04 - na moją wcześniejszą interpelację w sprawie sprzątania ścieżki rowerowej otrzymałem odpowiedź, że będzie sprzątana raz w tygodniu. Obecnie  ścieżka rowerowa w ogóle nie jest sprzątana. Kiedy będzie sprzątana ścieżka?

Radna Magdalena Chmura
395/XVIII/04 - światła zamontowane przy przejściu dla pieszych na ul. Łużyckiej, przy  Szkole Specjalnej w Gryfinie nie zdają egzaminu. Za krótko świeci się  zielone światło. Kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle. Proszę o zamontowanie tam świateł na przycisk. 

396/XVIII/04 - ponawiam interpelację o zamontowanie progów spowalniających na ulicach Energetyków, Kościelnej, Bałtyckiej w Gryfinie. 

Radny Zdzisław Kmieciak
397/XVIII/04 - w ostatnim czasie należało w Czepinie wymienić zawór przed licznikiem  przy jednej z posesji. Okazało się, że zasuwy, które powinny znajdować się przy posesjach znajdują się pod polbrukiem, którym wyłożono chodniki. Podczas remontu drogi mówiłem o tym inspektorowi nadzoru, ale moje uwagi zostały zlekceważone. Taka sama sytuacja jest przy mojej posesji.
Podczas awarii zaworu trzeba było odciąć od wody całe Czepino, by  dokonać jego wymiany. Bardzo proszę, by inspektor nadzoru zainteresował się sprawą, gdyż taka sytuacja ma miejsce przy kilku posesjach.

398/XVIII/04 - w Czepinie na gruntach ornych p. Siwka stoi woda. Grunty te znajdują się po prawej stronie przed przejazdem kolejowym. Stojąca woda uniemożliwia rozpoczęcie orki na polu. Prawdopodobnie w tym rejonie doszło do uszkodzenia rury odprowadzającej wodę z drogi głównej.  Proszę o zajęcie się sprawą.

399/XVIII/04 - należy oczyścić ze śmieci staw znajdujący się w Gryfinie w okolicy Młodzieżowego Domu Kultury. Obecnie staw ten jest bardzo  zanieczyszczony.

400/XVIII/04 - proszę o wykonanie przecinki drzew na odcinku od Czepina do końca Żabnicy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
401/XVIII/04 - wpłynęło do mnie pismo od mieszkańców z ul. Czechosłowackiej w Gryfinie, w którym proszą p. Burmistrza o podjęcie działań mających na celu  wybudowanie w tym rejonie kanalizacji oraz pomoc przy budowie sieci gazociągu. Pod pismem podpisało się około 50 osób.

Radny Zdzisław Kmieciak
402/XVIII/04 - otrzymałem informację, że pomieszczenie po byłej piekarni w Czepinie  będzie przeznaczone na mieszkania socjalne. Czy nie można przyspieszyć  tego zadania? 

Radny Kazimierz Płonka
403/XVIII/04 - p. Burmistrz poinformował, że droga w Szczawnie będzie wyremontowana doraźnie. Bardzo proszę o jak najszybsze wyremontowanie tej drogi. Obecnie jest ona w bardzo złym stanie, a ruch na drodze coraz większy. Jest to około 1,5 km odcinek drogi. 

Radny Antoni Rak
404/XVIII/04
- dworzec PKP jest wizytówką naszego miasta, a stan jego jest opłakany. Brudne jest torowisko, tunel i całe otoczenie dworca. Zbliżamy się do  obchodów 750 - lecia Gryfina. Dlatego też proszę, aby w jak najszybszym terminie uporządkowany został teren całego dworca PKP i przystanku PKS.

Radny Zdzisław Kmieciak
405/XVIII/04
- bardzo proszę o ponowne wystąpienie do Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie ustawienia lustra na drodze w Czepinie. Minęło już dwa miesiące od czasu zgłoszenia sprawy, ale do tej pory nie zamontowano  lustra.