Porządek obrad

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  26  lutego  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XVII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Wybór wiceprzewodniczącego Rady - DRUK Nr 1/XVIII.

VI. Nadanie honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Przyjęcie Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - DRUK Nr 3/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Odwołanie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 4/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Powołanie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 5/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Odwołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 6/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 7/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Powołanie Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej funkcjonowania -DRUK Nr 8/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 9/XVIII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. - DRUK Nr 10/XVIII 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 11/XVIII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - DRUK  Nr 12/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad

w załączeniu następujące materiały informacyjne:

 • ad. VI - druk nr 2/XVIII, 
 • ad. VII - druk nr 3/XVIII, 
 • ad. VIII - druk nr 4/XVIII,
 • ad. IX - druk nr 5/XVIII,
 • ad. X - druk nr 6/XVIII,
 • ad. XI - druk nr 7/XVIII,
 • ad. XII - druk nr 8/XVIII,
 • ad. XIII - druk nr 9/XVIII,
 • ad. XIV - druk nr 10/XVIII,
 • ad. XV - druk nr 11/XVIII.