Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania   radnych   zgłoszone   na  XXI sesji   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie
w   dniu   29  kwietnia   2004r.


Radny Jacek Warda 
436/XXI/04 - wpłynął do mnie wniosek od mieszkańców Gryfina o przywrócenie oświetlenia na cmentarzu radzieckim w Gryfinie. Część osób korzystało z niego do oświetlenia grobowców lub oświetleń przy grobach. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Maciej Szabałkin
437/XXI/04 - w imieniu radnych z klubu PO i PiS składam zapytanie w sprawie Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino.
Treść interpelacji  w załączeniu.

Radny Artur Nycz - odpowiedź w tej sprawie powinni radni otrzymać w dniu dzisiejszym. 
Fundacja zarządzana jest przez Zarząd, w którym jest Jolanta Staruk oraz Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk. Przypominam, że już rok temu mówiliśmy o karygodnym sposobie zarządzania Fundacją, o tym co się w Fundacji dzieje, o ty, że organy zarządzające Fundacją podejmują działania szkodliwe dla Centrum Wodnego „Laguna”.
Cieszę się, że sprawa wraca ponownie. Może władze Gminy podejmą działania w tej sprawie.

Radny Artur Nycz
438/XXI/04 - jakiś czas temu dwie Komisje Rady, tj: Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosiły wniosek o przeprowadzenie debaty na temat sportu w naszej gminie. Kiedy odbędzie się debata w tej sprawie?

Radny Jan Ragan
439/XXI/04 - na cmentarzu komunalnym w Gryfinie pochówki odbywają się na ostatniej kwaterze od strony „Osiedla Północ”. Mieszkańcy tego rejonu proszą PUK o nasadzenie drzew na granicy cmentarza.

Radna Magdalena Chmura
440/XXI/04 - na poprzedniej sesji w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Piastów 18-20 w Gryfinie pytałam, czy to prawda, że na placu przed ich blokiem będzie budowany nowy blok mieszkalny? Wówczas odpowiedziano mi, że nic się tam nie dzieje. Osoby prowadzące na  tym terenie działalność gospodarczą otrzymały wymówienie. Do końca bieżącego roku muszą opuścić zajmowane lokale. 21 kwietnia br. do Urzędu wpłynął protest mieszkańców w tej sprawie. 
W proteście proszą o zmianę zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Piastów 16-20 w Gryfinie, tj. o zniesienie możliwości budowy budynku do wysokości trzech kondygnacji w odległości 10 metrów od frontu budynku. Nowy budynek będzie zasłaniał dostęp światła do już istniejącego budynku. Otrzymałam informację że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolna Odra” w Gryfinie również wystosowała podobny protest. Wobec powyższego ponownie proszę o wyjaśnienie, co planuje się w tej sprawie? Czy przygotowano już przetarg na wykonanie zadania?

441/XXI/04 - w ubiegłym roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzała kontrolę w Urzędzie Miasta. Chciałabym wiedzieć jaki był wynik tej kontroli? 

442/XXI/04 - na jednej z poprzednich sesji składałam interpelację w sprawie rozliczenia zadaniowego ze środków finansowych za PEC. W odpowiedzi poinformowano mnie, abym sama poszukała w uchwałach Rady, na co przeznaczono pieniądze. Ponownie proszę o przedstawienie mi w formie tabelarycznej nazwy zadania i kwoty przeznaczonej na dane zadanie.

Radny Kazimierz Płonka
443/XXI/04 - sprzed sklepu „Netto” usunięto kiosk „Ruch-u”. Na chodniku, gdzie wcześniej stał kiosk pozostała dziura, którą należy usunąć.

444/XXI/04 - na ostatniej sesji interpelowałem o przeprowadzenie remontu drogi przez Szczawno – Żórawie, w kierunku Pniewa. Ostatnio dowiedziałem się, że wyremontowano część drogi w Żórawiu. Sprawdziłem na miejscu i okazało się, że droga nadal jest w fatalnym stanie. Bardzo proszę o przeprowadzenie bieżącego remontu na w/w drodze.

445/XXI/04 - w Szczawnie wybudowałem warsztat stolarski. Od czterech miesięcy ubiegam się o podłączenia telefonu do warsztatu, ale bez efektu. W Urzędzie Telekomunikacji obiecano mi zająć się sprawą, ale do tej pory nic się nie zmieniło. Jeżeli tak wygląda pomoc dla przedsiębiorców, to jest bardzo źle. Proszę o pomoc w załatwieniu sprawy. Obecnie przy tej trasie prowadzone są cztery budowy i na pewno wszyscy właściciele posesji będą ubiegali się o założenie telefonów. Czas najwyższy by Urząd Telekomunikacji zajął się sprawą.

446/XXI/04 - dowiedziałem się, że za wycinkę drzew na stadionie w Gryfinie zapłacono 15 tys. złotych. Uważam, że można by wykonać to zadanie taniej Ponadto drewno to można zagospodarować. Dotarła do mnie informacja, że pocięto je na opał. Pojechałem sprawdzić i okazało się, że część ściętych drzew leży na zapleczu stadionu, a druga część przy Lagunie. Był chętny na kupno drewna. Zaproponowałem wyższą cenę i sam je kupiłem.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - czy możemy dowiedzieć, ile kosztowało drewno?

Radny Kazimierz Płonka - zapłaciłem po 70 zł/m3, plus podatek Vat i wywózka. 

Radny Zdzisław Kmieciak 447/XXI/04 - rok temu prosiłem o pomoc w podłączeniu telefonu w mieszkaniu przy ul. Kościelnej 4/9 w  Gryfinie. Mieszkają tam starsze osoby, a jedna z nich nie chodzi. Kiedy zachodzi potrzeba wezwania pogotowia ratunkowego, to dla tej rodziny staje się to dużym problemem. Telekomunikacja stwierdziła, że jest tam uszkodzony przewód telefoniczny. Od trzech lat nie naprawiono przewodu. Ponownie proszę o pomoc w załatwieniu sprawy.

448/XXI/04 - na moją interpelację w sprawie zasuw zamontowanych w chodniku otrzymałem odpowiedź, że one muszą być tam zamontowane. Nie neguję tego ale chodzi mi o to, czy zasuwy muszą być zakryte polbrukiem. Uważam, że należy je odkryć, bo nie ma możliwości zamknięcia dopływu wody gdy zajdzie taka potrzeba. Proszę, aby Prezes PUK zajął się sprawą. 

449/XXI/04 - proszę, aby Nadzór Budowlany dokonał przeglądu piwnic przy drodze nr 31 od Czepinie do Radziszewie. Niektóre z piwnic rozwalają się. Kamienie z walących się piwnic spadają na jezdnię i stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Część piwnic jest własnością gminy.

Radna Krystyna Gazdecka
450/XXI/04 - w grudniu ubiegłego roku zgłaszałam wniosek o rozważenie możliwości utworzenia świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie. Minęło cztery miesiące. Chciałabym wiedzieć, co w ciągu czterech miesięcy zrobiono w tej sprawie? Jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy? Czy możliwe jest utworzenie świetlicy?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz 
451/XXI/04 -pisemna interpelacja w załączeniu.

452/XXI/04 -pisemna interpelacja w załączeniu.

453/XXI/04 -pisemna interpelacja w załączeniu.

Radny Antoni Rak
454/XXI/04 - proszę o usunięcie z budynku dworca PKP napisu „Solarium”. Należyumieścić tam tablicę z napisem „Gryfino”.

Radna Magdalena Chmura 
455/XXI/04 - pielęgniarki oraz lekarze pytają mnie, kiedy Gmina przejmie szpital w Gryfinie? Wiem, że miała być zwołana nadzwyczajna sesja naszej Rady w sprawie przejęcia szpitala. Pierwszym terminem był 1 kwietnia br. Potem mówiono o 7 kwietnia br. W dniu wczorajszym na sesji Rady Powiatu pytano, co dalej z tą sprawą? Wobec powyższego apeluję o zwołanie sesji nadzwyczajnej nt. przejęcia szpitala przez Gminę. Na pewno oprócz mnie wielu radnych chciało by wiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa?