Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu   22  czerwca 2004r.


Radny Antoni Rak
502/XXIII/04
- dziękuję Panu Burmistrzowi oraz służbom inwestycyjnym za wymianę okien  w parterowej części budynku "Pod Platanem". Obecnie nowe okna są  w całym budynku. Jednak z przykrością muszę stwierdzić, że na parterze oraz w niższej części budynku nie wymieniono żadnej instalacji. Chodzi mi o instalację wodną, CO oraz pozostałą. Cała instalacja jest  w bardzo złym stanie i należy ją wymienić.  Zakończenie remontu budynku miało nastąpić na koniec lipca br. Jednak remont przedłuży się do września lub października br. 

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
503/XXIII/04
- mieszkańcy budynku przy ul Grunwaldzkiej w Gryfinie skarżą się, że  dużą uciążliwością dla nich jest bardzo głośno pracująca maszyna. Maszyna ustawiona jest na podwórku pomiędzy blokiem mieszkalnym,  a budynkiem "Pod Platanem". Natomiast plac z drugiej strony budynku jest pusty i pracująca tam maszyna nie będzie nikomu przeszkadzała. W imieniu mieszkańców proszę o ustawienie maszyny z drugiej strony budynku, bo z powodu przedłużającego się remontu mieszkańcy przez całe lato nie będą mogli otwierać okien w swoich mieszkaniach. 

504/XXIII/04 - otrzymałam odpowiedź, że na drogach powiatowych nie montuje się progów zwalniających. Wobec powyższego proszę o wystąpienie do właściciela drogi w Krajniku z prośbą o wykonanie poboczy. Proszę również, aby Policja częściej patrolowała prędkość pojazdów na tej drodze. 

Radna Magdalena Chmura - Nycz
505/XXIII/04
- pisemna interpelacja w załączeniu. ( strona_1   strona_2)

Radny Mieczysław Sawaryn
506/XXIII/04
- w tym roku miała być remontowana ulica Letnia oraz ulica od Zygmunta Krasińskiego do sklepu NETTO w Gryfinie. Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała swoje zadanie w tym rejonie. W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, że prawdopodobnie w/w inwestycje nie będą zrealizowane  w roku bieżącym. Czy to prawda? Jeżeli tak jest naprawdę, to jaki wpływ mają na to wydatki poniesione na nieplanowane wcześniej zadania? 

Radny Janusz Skrzypiński
507/XXIII/04
- w okresie wakacyjnym w miejscowości Steklinko należy wykonać nawrotnicę dla autobusu dowożącego dzieci do szkoły. Nawrotnicę można wykonać na wzór takiej jaka jest w miejscowości Włodkowice.  Obecnie kierowca autobusu dokonuje manewru nawracania na prywatnej działce.

508/XXIII/04 - należy załatać dziury na drodze łączącej Sobiemyśl z drogą powiatową.

509/XXIII/04 - należy dokończyć konserwację drogi na trasie Gryfino - Pyrzyce, przez miejscowość Chwarstnica. Wykonano konserwację tylko do Chwarstnicy. Proszę o zajęcie się sprawą.

510/XXIII/04 - gmina powinna zorganizować spotkanie z zarządcami terenów w naszym  mieście, tj. Spółdzielniami Mieszkaniowymi, GTBS oraz Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Podczas spotkanie należy omówić  sprawę związaną ze swobodnym dojazdem do poszczególnych bloków  mieszkalnych. Zakupiono już podnośnik hydrauliczny, który ma zastosowanie przy gaszeniu pożaru. Jednak musi być swobodny dojazd do budynków. Na spotkaniu należy powołać zespół, który sprawdzi w terenie, do których  budynków nie ma dojazdu i przygotuje propozycje rozwiązania tego problemu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
511/XXIII/04
- w trakcie realizacji inwestycji związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków i budową kanalizacji ściekowej na Północy Gminy stwierdziłem, że na jednym z odcinków są nieprawidłowości. Nieprawidłowości związane są z niewłaściwą technologią. Prace zostały wstrzymane. Odkopano około 400 metrów rury i zakopano ją zgodnie z technologią. Chciałbym, by inżynier kontraktu, który otrzymuje od gminy dużą zapłatę odpowiedział nam dlaczego tak się stało? Należy zorganizować spotkanie z inżynierem kontraktu.

Radna Magdalena Chmura - Nycz 
512/XXIII/04
- proszę o przedstawienie zaangażowania środków finansowych na rozpoczęte zadania w mieście i gminie Gryfino. Proszę również o wykaz umów na poszczególne zadania.

513/XXIII/04 - w ubiegłym tygodniu do wszystkich przewodniczących Komisji Rady oraz Przewodniczących Klubów Radnych wpłynęło pismo od Państwa Krystyny  i Kazimierza Rudyńskich. Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji gminy, a konkretnie zakupu komunalnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 20a w Gryfinie w trybie bezprzetargowym. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zajęcie się sprawą. Proszę również, by wypowiedział się w tej sprawie Pan Burmistrz.