Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu   29  lipca 2004r.


Radny Jan Kozłowski
514/XXIV/04
- ponawiam interpelację w sprawie drogi powiatowej na odcinku od Daleszewa przez Stare Brynki do Chlebowa. Stan drogi jest zły i pilnie należy ją wyremontować, bo może dojść tam do wypadku. Na sesji obecna jest Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre. Mam nadzieję, że podejmie  odpowiednie działania w tej sprawie.

515/XXIV/04 - ponawiam interpelację w sprawie usunięcia zastoisk wodnych przy przystanku  autobusowym w Starych Brynkach. Pan Dziok obiecał, że remont zostanie wykonany, ale do tej pory nic nie zrobiono. Starostwo nie udzieliło mi nawet  odpowiedzi w tej sprawie. Jest to droga powiatowa. Proszę p. Starostę  Powiatu Gryfińskiego o zajęcie się sprawą.

Radna Krystyna Gazdecka
516/XXIV/04
- w związku z otwarciem granicy zwiększył się napływ gości z Niemiec. Większość Niemców przyjeżdża do nas po zakupy na rowerach. Niestety nie ma w mieście miejsc wyznaczonych do ustawiania rowerów. Takie stanowiska są tylko przed dużymi sklepami. Widziałam jak Niemcy przypinają rowery do barierek przy drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

517/XXIV/04 - należy dokonać przeglądu map rozmieszczonych na terenie naszego miasta i odnowić te, które są w złym stanie. Odnowienia na pewno wymaga mapa umieszczona przy wyjściu z tunelu, idąc w kierunku Górnego Tarasu. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
518/XXIV/04
- mieszkańcy Chlebowa dojeżdżają rowerami do autobusu w Radziszewie. Ponieważ nie mają gdzie zostawić rowerów opierają je o płot przy posesji Państwa Kułdoszów. Proszę o wykonanie stojaków do ustawiania rowerów 
i usytuowanie ich w miejscu, gdzie zostawiane są rowery.

Radny Czesław Kapusta
519/XXIV/04
- w dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, że nasza gmina jest najlepiej oświetlona  w Polsce. Tymczasem w miejscowości Wirówek nie ma ani jednej lampy. Interpelacje w tej sprawie zgłaszam już od dawna, ale bez rezultatu.  Dlaczego Mieszkańcy Wirówka są dyskryminowani. Proszę o zajęcie się sprawą.

520/XXIV/04 - należy wyremontować drogę w miejscowości Wirówek, bo jest w bardzo złym stanie. Jest to jedyna droga, którą mieszkańcy mogą dojść do domu. Innej drogi nie ma.

521/XXIV/04 - należy naprawić pobocze drogi przy przystanku autobusowym w Wirowie.  Powstała tam wielka wyrwa, która grozi wypadkiem. Od dawna proszę o naprawę pobocza, ale bez efektu.

522/XXIV/04 - w dniu dzisiejszym słyszeliśmy, że w Wirowie jest ładna plaża. Chciałbym dowiedzieć się, co będzie z plażą w Wełtyniu. Do tej pory korzystali  z niej mieszkańcy całej gminy. Mieszkańcy domagają uruchomienia linii autobusowej do plaży w Wełtyniu. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Zdzisław Kmieciak - popieram zdanie radnego Czesława Kapusty. Nawet kierowcy autobusów potwierdzają, że więcej osób korzysta z plaży w Wełtyniu niż z plaży w Wirowie. Należy przyjrzeć się sprawie.

Radny Czesław Kapusta
523/XXIV/04
- na naszych drogach coraz więcej jest rowerzystów. Należy wytyczyć pas dla rowerzystów na przykład przy trasie Wełtyń - Gardno - Chlebowo -  Radziszewo - Gryfino. Wiem, że nie jest to zadanie, które można zrealizować od razu. Można jednak zrealizować je w przyszłości. 

Radny Kazimierz Fischbach
524/XXIV/04
- proszę o rozpatrzenie możliwości utworzenia ulicy Stefana Żeromskiego jako jednokierunkowa. Chodzi mi o odcinek od Adama Asnyka i Henryka  Sienkiewicza. W tym rejonie istnieje problem z dojazdem do budynków mieszkalnych. Droga od ulicy Henryka Sienkiewicza w kierunku  przedszkola jest jednokierunkowa.  

525/XXIV/04 - proszę o ustawienie znaku drogowego ograniczającego prędkość do 40 km/godz. na odcinku od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania ulic:  9 Maja i Kolejowej. Taki znak jest ustawiony od ulicy Kolejowej w kierunku Wojska Polskiego. 

526/XXIV/04 - należy uściślić, że przejście graniczne Gryfino - Mescherin jest dostępne dla samochodów osobowych. Zdarza się tak, że samochód posiadający kratkę nie  jest przepuszczany przez przejście graniczne.. Kierowcy, którzy wiedzą o tym demontują kratę i bez problemu przekraczają granicę. Natomiast kierowcy, którzy o tym nie wiedzą, nie zdejmują kratek i nie są  przepuszczani przez granicę. Uważam, że należy uściślić, iż jest to przejście  graniczne dla samochodów do 3,5 tony. 

Radny Zdzisław Kmieciak - popieram w/w interpelację. Ja również na jednej z poprzednich sesji zgłosiłem interpelacje w tej sprawie. W innych województwach sprawa ta jest uporządkowana i z takich przejść granicznych mogą korzystać samochody do 3,5 tony.  

Radny Antoni Rak
527/XXIV/04
- OWiR pozbył się Ośrodka w Wełtyniu i nikt nie zajmuje się plażą. Nie  może być tak, że wywieszona tablica z informacją, iż plaża jest niestrzeżona  załatwia sprawę. Przecież wcześniej gmina wydała 20 tys. zł,- na remont  pomostów. 

528/XXIV/04 - plaża w Gryfinie jest zaniedbana i nic się nie robi, by to zmienić.  Mieszkańcy Gryfina chętnie przychodzą z dziećmi na plażę. Okazało się, że woda spełnia wymogi jeżeli chodzi o kąpiel. Należy  uporządkować plażę.

529/XXIV/04 - w Gryfinie miał powstać punkt informacji turystycznej, ale do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie. Proszę o zajęcie się sprawą. 

530/XXIV/04 - do tej pory nie wykoszono poboczy przy drodze w kierunku granicy. Ponadto nie wycięto przy tej drodze uschniętych drzew. Nie wiem kto jest winien zaniedbania tych spraw. 

531/XXIV/04 - do tej pory nie wycięto suchych drzew przy ulicy Sprzymierzonych  w Gryfinie. Proszę o zajęcie się sprawą.

532/XXIV/04 - dlaczego do tej pory nie została wykoszona trawa na nasypie kolejowym od strony ulicy Sprzymierzonych w Gryfinie. Urosły tam tak duże chwasty, które zasłaniają chodnik.

533/XXIV/04 - w jezdni przy ulicy Wojska Polskiego w Gryfinie, naprzeciw Przedszkolu  Nr 1 jest duża dziura. Proszę o załatanie dziury w jezdni, gdyż grozi to wypadkiem.

Radny Marek Sanecki
534/XXIV/04
- chciałbym dowiedzieć się w jakim trybie dokonywane są w gminie zapytania o cenę przy dokonywanych zakupach? Niedawno jeden  z handlowców powiedział mi, że w poprzedniej kadencji Rady gmina zakupiła w Szczecinie telewizor dla rodziny z Kazachstanu, a do niego zwrócono się, by podarował antenę satelitarną. Chciałbym wiedzieć,  czy przy zapytaniach o cenę brani są pod uwagę przedsiębiorcy  z Gryfina? Uważam, że należy w pewien sposób preferować naszych   handlowców, bo to oni płacą podatki do gminy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - chcę poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna zawsze na zawody międzygminne dokonuje zakupu nagród u naszych handlowców. 

Radny Mieczysław Sawaryn
535/XXIV/04
- uważam, że nie może być tak, iż trzy temu wydano pieniądze na naprawę mola przy plaży w Wełtyniu, a obecnie nie ma tam gospodarza. Ponadto jest tam sklep, są różnego rodzaju urządzenia techniczne. Mieszkańcy Wełtynia, Gardna i północnej części Gryfina chcą korzystać z tej plaży. Należy wypracować koncepcję, by istniejące tam mienie nie pozostawało bez gospodarza.

536/XXIV/04 - w kampanii wyborczej Pan Burmistrz i my deklarowaliśmy, że będziemy zmierzali do likwidacji Straży Miejska w Gryfinie. Dzisiaj wiem, że do Straży Miejskiej przyjmowani są nowi pracownicy. Nie mamy też koncepcji jak ma funkcjonować Straż Miejska oraz jakie funkcje powinna pełnić? Czy ma się zajmować obsługą fotoradarów i wchodzić w  kompetencje Policji? Czy też powinna pieszo patrolować miasto i pilnować porządku, zwracać uwagę małoletnim, którzy palą papierosy, piją alkohol? Jeżeli Straż Miejska ma nadal istnieć, to należy wypracować taką  koncepcję, by służyła przestrzeganiu porządku w mieście. Uważam, że nie powinna wchodzić w kompetencje Policji. 

537/XXIV/04 - pod koniec poprzedniej kadencji Rady zagospodarowano Park Miejski w Gryfinie. Wykonano alejki. Obecnie nie widać tam gospodarza. Leżą wywrócone śmietniki, a pod wpływem deszczu rozpływają się alejki. Czy podejmowane są działania, by zapobiec dewastacji? Czy powstałe szkody będą naprawiane na bieżąco, czy dopiero wtedy,  gdy potrzebne  na to będą duże nakłady finansowe?

Radny Ireneusz Sochaj
538/XXIV/04
- do 23 lipca br. dzieci z naszego terenu uczestniczyły w półkoloniach. Jest dopiero połowa wakacji. Czy w drugiej połowie wakacji dzieci również będą mogły skorzystać z półkolonii? Czy gmina dofinansuje półkolonie? 

539/XXIV/04 - prawdopodobnie przy ul. Mieszka I w Gryfinie ma być ustawionych  14 garaży blaszanych. Mieszkańcy bloku mieszkalnego, w którego sąsiedztwie mają być ustawione garaże przygotowują protest. Chciałbym wiedzieć, czy sprawa dotycząca usytuowania tam garaży jest jeszcze  aktualna, czy nie? 

Radny Jan Ragan
540/XXIV/04
- mieszkańcy z mojego osiedla chcą wiedzieć, w którym kierunku przewidywana jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie? Każdego dnia widzę jak zapełnia się cmentarz komunalny. Uważam, że miejsca wystarczy na maksymalnie pięć lat. Gdzie w przyszłości powstanie  cmentarz komunalny? 

541/XXIV/04 - załoga Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie pyta, kiedy będzie remontowana droga od znaku STOP, przy rozwidleniu dróg w kierunku  Dolnej Odry i Pniewa, aż do hotelu "Na Rozstajach"? Droga na tym odcinku jest bardzo zniszczona, są duże wyrwy, a pod wpływem słońca asfalt rozpływa się. Proszę o informację w tej sprawie. 

Radny Antoni Rak
542/XXIV/04
- na Górnym Tarasie w Gryfinie brakuje miejsc parkingowych i postojowych. Na wszystkich trawnikach parkowane są samochody. Należy dokonać  przeglądu w terenie i ustalić, gdzie jeszcze mogą powstać miejsca parkingowe. Uważam, że miejsca parkingowe powinny powstać nawet kosztem zwężenia chodników. 

543/XXIV/04 - kiedyś na Górnym tarasie miało powstać targowisko. Jednak do tej pory nie  powstało. Działkowcy nie mają gdzie sprzedawać swoich zbiorów, bo w Gryfinie nie ma żadnego skupu. Czas pomyśleć o zlokalizowaniu targowiska w tym rejonie. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Radny Zdzisław Kmieciak
544/XXIV/04
- proszę o ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Topolowej w Czepinie  na drogę krajową nr 31. Obecnie włączenie się tam do ruchu jest prawie niemożliwe. Pilnie należy rozwiązać tę sprawę. 

545/XXIV/04 - kiedy zostaną usunięte usterki po remoncie drogi nr 31? Prawdopodobnie  termin gwarancyjny mija w dniu jutrzejszym, a sporo usterek nie zostało jeszcze usuniętych. 

546/XXIV/04 - ulica Długa w Żabnicy była zamknięta dla ruchu z powodu budowy w tym rejonie kanalizacji. Samochody jeździły ulicą Polną i zdewastowały jej  nawierzchnię. Jest to ulica dojazdowa do posesji. Mieszkańcy ulicy Polnej w Żabnicy proszą o utwardzenie nawierzchni drogi. Pismo w załączeniu.

547/XXIV/04 - w tym roku miał powstać w Czepinie plac zabaw dla dzieci. Prosiłem o to w roku ubiegłym. Do tej pory nic nie zrobiono. Bardzo proszę  o wykonanie zadania jeszcze w tym roku. 

548/XXIV/04 - uważam, że na tablicy informacyjnej przy wyjeździe z Gryfina w kierunku Mescherin należy umieścić napis, że jest to przejście graniczne.  Mieszkańcy spoza naszego terenu mogą nie wiedzieć, że jest to przejście graniczne.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
549/XXIV/04
- należy wykonać przegląd dróg na naszym terenie. Uważam, że nie tylko  w Czepinie, ale i na innych skrzyżowaniach istnieje potrzeba ustawienia luster. Do udziału w przeglądzie dróg należy poprosić przedstawiciela Zarządu Dróg Krajowych. 

550/XXIV/04 - przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Zygmunta Krasińskiego   w Gryfinie należy wymienić uszkodzone lustro.

Radny Mieczysław Sawaryn
551/XXIV/04
- na klatkach schodowych budynków będących w zasobach GTBS w ubiegłym miesiącu rozwieszono ogłoszenie, że z uwagi na to, iż radni podwyższyli cenę wody i ścieków wyższe będą opłaty. Pismo podpisał pracownik GTBS. Jest ono do wglądu u radnego Macieja Szabałkina. Mieszkańcy Gryfina pytają nas dlaczego podwyższyliśmy cenę wody i ścieków i dlaczego tak dużo. Potrzebna jest korekta, że to nie radni podwyższają cenę wody i ścieków. Była to propozycja PUK. Radni tylko się z nią zapoznali. Dlatego uważam, że powinno ukazać się  sprostowanie w tej sprawie. Obecnie obarcza się nas za to, że  zajmujemy się tylko podwyżkami cen wody i ścieków, a przecież to ewidentna nieprawda.

Radny Zdzisław Kmieciak
552/XXIV/04
- droga za przejazdem kolejowym w kierunku Żabnicy jest w fatalnym stanie. Są tam duże dziury. Jest to droga powiatowa. Proszę o naprawę w/w drogi.

Przewodniczący Rady Zenon Trzpacz
553/XXIV/04
- wnioskuję, aby odbieranie poszczególnych odcinków kanalizacji  w miejscowościach, w których prowadzone są inwestycje odbywało się  w obecności sołtysów. Należy poinformować sołtysa z danej miejscowości,  iż prowadzone prace zostały zakończone. Sołtys wraz z członkiem Rady Sołeckiej powinni złożyć podpisy pod dokumentem stwierdzającym zakończenie prac.