Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu   30 września 2004r.


Radny Antoni Rak
579/XXVI/04
- doprowadzono już gaz do Żabnicy, Mniszek, ul. Wodnej i ul. Rybackiej. Od wielu lat interpeluję o doprowadzenie gazu do ul. Łącznej w Gryfinie, ale bez rezultatu. W imieniu mieszkańców ulicy Łącznej bardzo proszę  o doprowadzenie tam gazu. Mieszkańcy oferują pomoc w budowie  gazociągu. Obecnie trwa budowa kanalizacji w tym rejonie i należy to wykorzystaćdo ułożenia sieci gazowniczej.

Radny Józef Gutkowski
580/XXVI/04
- w czasie, kiedy czynna była Szkoła Podstawowa w Borzymiu świetlicę wiejską wykorzystywano do lekcji wychowania fizycznego. Przez intensywne użytkowanie zniszczono podłogę, pękła ściana szczytowa, poodbijany jest tynk na ścianach. Na spotkaniu z mieszkańcami Borzymia zobligowano mnie do zadania pytania, kiedy przeprowadzony zostanie  remont świetlicy wiejskiej w Borzymiu?

581/XXVI/04 - mieszkańcy Sobieradza pytają, kiedy zostaną zniwelowane drogi dojazdowe  do pól. W tym roku, czy na wiosnę 2005 roku? 

582/XXVI/04 - kiedy wykonane zostanie oświetlenie przy ul. Okrężnej w Chwarstnicy?. Chodzi mi o drogę w kierunku sali gimnastycznej. 

Radny Zdzisław Kmieciak
583/XXVI/04
- ostatnio doszło do poważnego wypadku drogowego w Czepinie. Czy nie można zwiększyć patroli drogowych w Czepinie, Radziszewie i Daleszewie. Szczególnie chodzi mi o kontrolę samochodów ciężarowych, które stwarzają bardzo duże zagrożenie na drodze. Policja najczęściej ustawia się z radarem  za posesją p. Kidy w Gryfinie. Przecież w tym rejonie nie ma zagrożenia drogowego. Duże zagrożenie na drodze występuje również w Gminie Kołbaskowo. Wójt Gminy wystąpił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie o zamontowanie w miejscowości Przecław skrzynek fotoradarowych. Takie skrzynki już wkrótce będą montowane. W dniu wczorajszym rozmawiałem z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, który zaproponował zamontowanie skrzynek fotoradarowych na naszym terenie. Proszę p. Burmistrza o zajęcie się sprawą. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przyłączam się do apelu radnego Zdzisława Kmieciaka. Jestem za tym, aby Straż Miejska miała fotoradar. Z moich obserwacji wynika, że osoby, które zapłaciły mandat jeżdżą wolniej. Nie można obrażać się za to, ze ktoś otrzymał mandat. Przepisy są po to, by je przestrzegać. 

Radny Janusz Skrzypiński
584/XXVI/04
- należy uzupełnić ubytki w drodze dojazdowej do Sobiemyśla. Jest to odcinek drogowy o długości około 800 metrów. Niektóre dziury są duże i stanowią zagrożenie dla użytkowników drogi. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem kilkakrotnie ale bez efektu. Proszę sprawdzić na miejscu jaki jest stan w/w drogi.

585/XXVI/04 - przy przystanku autobusowym w Dołgach jest zaniżenie terenu i podczas opadów deszczu zbiera się tam woda. Jest to uciążliwe dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Właścicielem drogi jest powiat. Należy wystąpić do powiatu o wyrównanie drogi. 

586/XXVI/04 - nasilają się kradzieże linii telefonicznych. W ciągu tego roku trzykrotnie dochodziło do kradzieży około 300 metrów kabla na odcinku Borzym - Dołgie. Należy wystąpić do Urzędu Telekomunikacji z prośbą o ułożenie linii telefonicznej pod ziemią.

Radny Jan Kozłowski
587/XXVI/04
- kiedy zostanie rozpoczęta budowa boiska sportowego w Chlebowie? Mieszkańcy Chlebowa chcą pomóc przy jego budowie. Bardzo proszę o jak  najszybsze rozpoczęcia prac związanych z budową boiska.

Radny Jan Bielecki
588/XXVI/04
- proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci przy wieżowcach w Gryfinie. 

589/XXVI/04 - należy wykonać również plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim w Gryfinie. Bardzo często mamy z małymi dziećmi spacerują w parku i plac zabaw jest tam potrzebny.

590/XXVI/04 - należy rozważyć możliwość montażu regulatorów ciepła w szkołach oraz przedszkolach. Rozpoczął się sezon grzewczy i po dniach wolnych, tj. w każdy poniedziałek w salach lekcyjnych i przedszkolnych jest bardzo gorąco. Otwierane są wówczas wszystkie okna, przez co dzieci  przeziębiają się. Po zamontowaniu regulatorów można będzie redukować ogrzewanie budynku, a przez to gmina zapłaci mniej za pobrane ciepło. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taka możliwość istnieje. Zobowiążę dyrektorów szkół i przedszkoli do podjęcia działań w tym zakresie.

Radny Czesław Kapusta
591/XXVI/04
- wszyscy wiemy, że sporą część budżetu gminy stanowią podatki wpłacane  przez gminnych biznesmenów. Dlatego powinniśmy dbać o rozwój prywatnego sektora. Należy opracować plan rozwoju biznesu gminnego w powiązaniu z ochroną środowiska. W związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia parku technologicznego w naszej gminie i uzbrojenia jego terenu w podstawowe media. Pozwoli to ściągnąć inwestorów do naszej gminy. Jedną z kluczowych ról samorządu jest rozwój gminy, a jest to możliwe tylko przez rozwój biznesu. 

Radna Karzyńska Karpierz
592/XXVI/04
- w związku z przekazywaniem do sprzedaży gruntów pod konkretne inwestycje w rejonie Radziszewa i Daleszewa miały być utworzone miejsca pracy. Według informacji uzyskanych ostatnio z 20 osób, które miały być zatrudnione w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją lodów pracują tylko 4 osoby. O innych miejscach pracy nie słyszano tam. Proszę  o wyjaśnienie sprawy.

593/XXVI/04 - ostatnio przeczytałam informację o projekcie budowy ścieżki rowerowej na bardzo długim odcinku wzdłuż Odry, także w rejonie Gryfina. Co będzie  ze ścieżką rowerową, która kończy się w lesie?  

594/XXVI/04 - w dniu wczorajszym o godz. 1200 jadąc do Nowego Czarnowa zobaczyłam, że wzdłuż drogi palą się lampy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz .
595/XXVI/04
- przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie również w ciągu dnia palą się lampy.

Radny Zdzisław Kmieciak
596/XXVI/04
- w miejscowości Żabnica prowadzone są prace kanalizacyjne. W tej  miejscowości nie ma chodników, a ruch samochodowy na drodze jest duży. Mieszkańcy chcą wiedzieć, kiedy zostanie wybudowany chodnik w Żabnicy?

597/XXVI/04 - półtora roku temu p. Burmistrz obiecał, że w Czepinie powstanie mały plac zabaw dla dzieci. Do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie. 

598/XXVI/04 - na jakim etapie jest realizacja boiska przy szkole w Żabnicy? 

Radna Magdalena Chmura - Nycz
599/XXVI/04
- przy ul. Przemysłowej w Gryfinie nie ma ani jednej lampy oświetleniowej. Wieczorem jest tam bardzo ciemno, a przez to niebezpiecznie. Jest to droga gminna. Wkrótce w tym rejonie będzie budowana sieć gazownicza. Czy nie można podczas trwania inwestycji zamontować oświetlenia ulicznego przy tej drodze? 

Radny Kazimierz Płonka
600/XXVI/04
- trwa budowa sieci gazowniczej do Pniewa, Żórawia i Żórawek.  W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęte jest również Szczawno. Proszę, aby p. Burmistrz nie zapominał o Szczawnie.

601/XXVI/04 - od kilku sesji upominam się o remont drogi na odcinku Pniewo - Szczawno, ale bez efektu. Stan drogi jest fatalny i praktycznie jest ona nieprzejezdna.

602/XXVI/04 - korzystając z obecności na sesji Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie proszę, aby w godzinach wieczornych patrolowano teren na trasie Pniewo -  Szczawno. Może wówczas zmniejszą się kradzieże w tym rejonie. StrażMiejska również nie patroluje tego terenu, chyba nie wie gdzie jest Szczawno?